Archive for marzec, 2024

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Koszenie traw i chwastów w pasach drogowych dróg powiatu Tarnogórskiego w roku 2024.

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=728&idmp=56&r=r

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Remont schodów na wiadukt – droga powiatowa 3282s ul.Nakielska Tarnowskie Góry

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=727&idmp=56&r=r

Zaproszenie do złożenia oferty Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach zaprasza do złożenia oferty dla realizacji: zadania „I” Oczyszczanie nawierzchni drogowej oraz zadania „II” Oczyszczanie nawierzchni dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=726&idmp=56&r=r

Umieszczanie plakatów wyborczych w pasie drogowym

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów samorządowych, które odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia 2024 r.
przypominamy komitetom wyborczym o obowiązujących przepisach prawa i procedurach postępowania w zakresie
umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych:
1. Umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym drogi powiatowej wymaga uzgodnienia z zarządcą tej drogi,
druk dostępny pod linkiem: https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=518&idmp=19&r=r.
2. W następnej kolejności zostanie wydana decyzja administracyjna, w której zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie
pasa drogowego, druk dostępny pod linkiem: https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=176&idmp=19&r=r.
3. Plakaty wyborcze, banery muszą zostać umieszczone w pasie drogowym w sposób niestwarzający zagrożenia dla ruchu
drogowego, nie mogą imitować znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nie mogą być umieszczane
na konstrukcjach wsporczych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Zarządca drogi odmówi udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscu, w którym umieszczenie materiałów
wyborczych powodowałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.
5. W przypadku nie spełnienia warunków opisanych w punktach powyższych przedmiotowe reklamy będą zdemontowane
przez brygady interwencyjne oraz zostaną zmagazynowane na terenie siedziby ZDP i udostępnione do odbioru w terminie
14 dni w godzinach pracy Urzędu.

 

Skip to content