Archive for marzec, 2024

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Koszenie traw i chwastów w pasach drogowych dróg powiatu Tarnogórskiego w roku 2024.

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=728&idmp=56&r=r

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Remont schodów na wiadukt – droga powiatowa 3282s ul.Nakielska Tarnowskie Góry

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=727&idmp=56&r=r

Zaproszenie do złożenia oferty Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach zaprasza do złożenia oferty dla realizacji: zadania „I” Oczyszczanie nawierzchni drogowej oraz zadania „II” Oczyszczanie nawierzchni dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=726&idmp=56&r=r

Skip to content