Archive for Marzec, 2020

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z decyzją Rady Ministrów, podjęte zostały szczególne środki ostrożności.

Zaleca się, aby sprawy urzędowe – w miarę możliwości – omawiać i załatwiać telefonicznie /32/ 285 48 62, pisma i wnioski kierować pocztą zwykłą bądź mailowo na adres:  zdp@zdp.tgory.pl. 

Wszelkie wizje w terenie, spotkania i przyjmowanie interesantów wstrzymane są w Urzędzie do odwołania wspomnianego zagrożenia.

INFORMACJA

Od 2 marca 2020 roku dla poszczególnych spraw obowiązują określone wnioski do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem:

https://zdp.bip.info.pl/index.php?idmp=19&r=r

Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S, ulica Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S, oraz ulica Oświęcimska w Zbrosławicach w ramach programu bezpieczny pieszy.