Archive for Luty, 2020

Nasadzanie drzew w ciągu ulicy Knosały w Radzionkowie oraz w ciągu ulicy Wyzwolenia w Ossach wraz z karczowaniem pni oraz pielęgnacją nasadzonych drzew.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=498&idmp=21&r=r

Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=501&idmp=21&r=r

Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=500&idmp=21&r=r

Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=502&idmp=21&r=r