Archive for październik, 2023

zaproszenie do złożenia oferty III w postępowaniu pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych na biura – dokończenie inwestycji” III

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=693&idmp=49&r=r

Mechaniczna ścinka poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu Tarnogórskiego ”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=692&idmp=50&r=r

Skip to content