Archive for styczeń, 2020

Zmiana numeru rachunku bankowego dotycząca opłat skarbowych za wydanie zezwoleń, zjazdów publicznych, zajęć pasa drogowego oraz pełnomocnictwa.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, że z dniem 01.01.2020 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego:
A) PEŁNOMOCNICTWO – Opłata w wysokości 17,00 PLN
B) WYDANIE DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO – Opłata w wysokości 82,00 PLN
Konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:
31 1090 1825 0000 0001 4381 6486 Santander Bank Polska S.A.
C) WYDANIE ZEZWOLENIA ZA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KATEGORII I – III
D) WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM, REKLAMY, HANDEL
Konto Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach:
13 1090 1186 0000 0001 4373 8088 Santander Bank Polska S.A.
Skip to content