Archive for Styczeń, 2020

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁATY OPŁAT SKARBOWYCH Z TYTUŁU PEŁNOMOCNICTWA ORAZ WYDANIA DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁATY OPŁAT SKARBOWYCH Z TYTUŁU PEŁNOMOCNICTWA ORAZ WYDANIA DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO.

A) PEŁNOMOCNICTWO – Opłata w wysokości 17,00 PLN

B) WYDANIE DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO – Opłata w wysokości 82,00 PLN

Konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach: 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486

Zmiana rachunku bankowego w sprawie wpłat na wydanie zezwolenia kat. I – III na przejazd pojazdu nienormatywnego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje,

że z dniem 01.01.2020 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego.

Wpłaty kwot tytułem wydania zezwolenia kat. I – III przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na przejazd pojazdu nienormatywnego należy dokonać na konto:

13 1090 1186 0000 0001 4373 8088

SANTANDER BANK POLSKA S.A.