Archive for maj, 2022

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego – 2022 r.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=587&idmp=4&r=r

Zakup masy mineralno – bitumicznej „warstwa ścieralna” dostawa w termosach” wraz z dostawą na miejsce wbudowania. Zadanie nr 2 (II część zamówienia)

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=585&idmp=4&r=r
Skip to content