ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Zaproszenie do złożenia oferty Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach zaprasza do złożenia oferty dla realizacji: zadania „I” Oczyszczanie nawierzchni drogowej oraz zadania „II” Oczyszczanie nawierzchni dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów

Skip to content