Archive for styczeń, 2023

„Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym dokumentacja projektowa – Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”

https://zdp.bip.info.pl/index.php?idmp=50&r=r

Zaproszenie do składania ofert – Zakup wraz z dostawa masy z mieszanki mineralno- bitumicznej na zimno

https://zdp.bip.info.pl/index.php?idmp=49&r=r

Plan postępowań na rok 2023

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=635&idmp=47&r=r

UWAGA zmiana numerów rachunków bankowych

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe numery rachunków bankowych:

 

1) WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KATEGORII I i II
2) WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM, REKLAMY, HANDEL
Bank Millennium S.A. 16 1160 2202 0000 0005 4587 0247 – rachunek bieżący
3) WADIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Bank Millennium S.A. 62 1160 2202 0000 0005 4587 0486 – rachunek depozytowy

 

Skip to content