Archive for czerwiec, 2022

Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2022

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=595&idmp=4&r=r

Przebudowa DP 2445 S ul. Mikulczycka w Świętoszowicach

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=591&idmp=4&r=r
Skip to content