Archive for sierpień, 2023

Remont drogi powiatowej nr 3271S – ulicy Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach DZP.11.31.08.2023

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=683&idmp=50&r=r

Plan zamówień 2023(5)

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=682&idmp=47&r=r

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2023 w roku (bieżące utrzymanie)

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=681&idmp=50&r=r

Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 z podziałem na zadania częściowe

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=679&idmp=50&r=r

Skip to content