Archive for styczeń, 2022

Plan Zamówień Publicznych na 2022 rok

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=566&idmp=4&r=r

Ulica Górnicza od 1 stycznia 2022 roku drogą gminną.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXXIV/308/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie pozbawienia drogi nr 3301 S ulicy Górniczej w Tarnowskich Górach kategorii drogi powiatowej
(Dz. U. Woj. Śl. z dnia 5 października 2021 roku poz. 6221) oraz Uchwałą  nr XXXVIII/425/2021 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej
nr 3301 S – fragment ul. Górniczej w Tarnowskich Górach i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
(Dz. U. Woj. Śl. z dnia 7 października 2021 roku poz. 6382),
informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku jest to droga gminna.
W związku  z powyższym wszelkie skargi, zapytania, pisma i wnioski należy kierować bezpośrednio do:
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Piastowskiej 8.

 

 

Skip to content