Archive for czerwiec, 2023

„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2023 w roku (bieżące utrzymanie)”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=674&idmp=50&r=r

„Przebudowa DP 3224S ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach” DZP.06.15.06.2023

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=671&idmp=50&r=r

” Wynajem inspektora nadzoru ds. obiektów inżynierskich”

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=669&idmp=4&r=r

Skip to content