Archive for styczeń, 2024

Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie powiatu tarnogórskiego

platforma zakupowa:https://platformazakupowa.pl/transakcja/880984

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 aneks nr 1

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=714&idmp=53&r=r

URZĄD NIECZYNNY

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 01/2024 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach z dnia 5 stycznia 2024 roku w piątek 29 marca 2024 roku (za dzień wolny przypadający w sobotę 6 stycznia 2024 roku) Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach będzie nieczynny.

„Zakup masy mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna dostawa w termosach na miejsce wbudowania” DZP.01.08.01.2024

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=713&idmp=54&r=r

zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Usługi związane z usunięciem, transportem i utylizacją martwych zwierząt niezależnie od gatunku i wagi z pasa drogowego dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2024 roku ( okres od 01.02.24 do 31.12.24 )na terenie powiatu tarnogórskiego

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=712&idmp=56&r=r

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Zakup wraz z dostawą masyz mieszanki mineralno- bitumicznej na zimno

https://zdp.bip.info.pl/index.php?idmp=56&r=r

Skip to content