Archive for sierpień, 2022

„Zakup traktora wraz z osprzętem”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=605&idmp=4&r=r

„Zakup traktora wraz z osprzętem”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=604&idmp=4&r=r

Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w roku 2022.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg na utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej
w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2022 z podziałem na zadania częściowe.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod linkami:
⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=603&idmp=4&r=r
⇒ https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000300109%2F01
⇒ https://platformazakupowa.pl/transakcja/650435

 

Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2022 z podziałem na zadania częściowe

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=603&idmp=4&r=r

Remonty obiektów mostowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=601&idmp=4&r=r

Zakup traktora wraz z osprzętem

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=600&idmp=4&r=r
Skip to content