Archive for luty, 2022

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki z pasa drogowego w ilości 20,70m3

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=569&idmp=4&r=r

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki z pasa drogowego w ilości 14,33m3

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=570&idmp=4&r=r

Zakup masy mineralno – bitumicznej „warstwa ścieralna dostawa w termosach” wraz z dostawą na miejsce wbudowania.

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=571&idmp=4&r=r
Skip to content