Archive for kwiecień, 2023

„Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach na odcinku od ul. Niedziałkowskiego do ul. Srebrnej” w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarowice”.

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=657&idmp=50&r=r

INFORMACJA

Tutejszy Zarząd Dróg informuje, że w piątek, to jest 7 kwietnia 2023 roku przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w godzinach 7:00 – 13:00.

Regulamin udzielania zamówień o wart szacunkowej do kwoty netto 130 tys zł

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=655&idmp=49&r=r

Skip to content