ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Umieszczanie plakatów wyborczych w pasie drogowym

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 9 czerwca 2024 r. przypominamy komitetom wyborczym o obowiązujących przepisach prawa i procedurach postępowania w zakresie umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych:

  1. Umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym drogi powiatowej wymaga uzgodnienia z zarządcą tej drogi, druk dostępny pod linkiem: https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=518&idmp=19&r=r.
  2. W następnej kolejności zostanie wydana decyzja administracyjna, w której zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego, druk dostępny pod linkiem: https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=176&idmp=19&r=r.
  3. Plakaty wyborcze, banery muszą zostać umieszczone w pasie drogowym w sposób niestwarzający zagrożenia dla ruchu drogowego, nie mogą imitować znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nie mogą być umieszczane na konstrukcjach wsporczych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  4. Zarządca drogi odmówi udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscu, w którym umieszczenie materiałów wyborczych powodowałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.
  5. W przypadku nie spełnienia warunków opisanych w punktach powyższych przedmiotowe reklamy będą zdemontowane przez brygady interwencyjne oraz zostaną zmagazynowane na terenie siedziby ZDP i udostępnione do odbioru w terminie 14 dni w godzinach pracy Urzędu.
Skip to content