Archive for kwiecień, 2020

Budowa chodnika w ciągu DP 3242 S ul. 3 Maja oraz ulicy Lasowickiej w Nowym Chechle.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=511&idmp=21&r=r

Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w roku 2020 w podziale na zadania częściowe.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=507&idmp=21&r=r

Przebudowa drogi powiatowej 3200 S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – etap II.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=440&idmp=4&r=r

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na przebudowie mostu drogowego w ciągu DP 3222 S ul.Mickiewicza w Zbrosławicach.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=508&idmp=4&r=r
Skip to content