Archive for Kwiecień, 2020

Budowa chodnika w ciągu ulicy 3 Maja oraz ulicy Lasowickiej w Nowym Chechle.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=511&idmp=21&r=r ⇐

Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w roku 2020 w podziale na zadania częściowe.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=507&idmp=21&r=r ⇐

Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – etap II.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=509&idmp=4&r=r ⇐

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na przebudowie mostu drogowego w ciągu DP 3222S, ulica Mickiewicza w Zbrosławicach.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=507&idmp=21&r=r ⇐