Archive for kwiecień, 2024

URZĄD NIECZYNNY

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 aneks nr 2 (3) i 3(4)

https://zdp.bip.info.pl/dokument,iddok,736,idmp,53,r,r

Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką Mała Panew w Kaletach ” Nr. postępowania DZP.05.15.03.2024

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=733&idmp=54&r=r

Skip to content