Archive for wrzesień, 2022

„Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2022 – Sadzenie drzew”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=610&idmp=4&r=r

Aktualizacja planu postępowań 2022

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=609&idmp=4&r=r

„Zakup masy mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna dostawa w termosach wraz z dostawą na miejsce wbudowania” Zadanie nr 4 ( IV część zamówienia )

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=608&idmp=4&r=r

„Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Radzionków w sezonie 2022/2023, Powiat Tarnogórski”

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=607&idmp=4&r=r

WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ REMONTU ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU POD DROGĄ POWIATOWĄ NR 3225 S W CIĄGU UL. DWORCOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZEZCHLEBIE, GMINA ZBROSŁAWICE”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=606&idmp=4&r=r
Skip to content