Archive for lipiec, 2020

Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=502&idmp=21&r=r

Przebudowa DP 3210 S i DP 3207 S ul. Główna w Zendku.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=521&idmp=4&r=r

Zamknięcie dla ruchu kołowego drogi powiatowej 2902 S – ul. Wiejskiej na odcinku Kamieniec – Księży Las

W związku ze stwierdzonym w dniu wczorajszym to jest 6 lipca br. awaryjnym stanem przepustu
drogowego w ciągu drogi powiatowej DP 2902 S – ul. Wiejska na odcinku Księży Las – Kamieniec
informujemy, że w dniu dzisiejszym dokonano zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu na przedmiotowym
przepuście. W dniu 8 lipca nastąpi jego naprawa z koniecznym zamknięciem dla ruchu kołowego
ul. Wiejskiej w planowanych godzinach od 800 do 1700. Wobec powyższego informujemy o konieczności
zawieszenia w wymienionych godzinach kursów  w obu kierunkach linii autobusowych nr 153 i nr 191
(linie 739 i 791 w okresie wakacyjnym nie kursują). Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku
zawieszenia linii autobusowych możliwa jest obsługa przystanków „Łubki Pętla” i „Kamieniec
Gospodarstwo Rolne” z kierunku od/do miejscowości Kamieniec.

 

Skip to content