Archive for the ‘Przetargi o wartości do wysokości progów unijnych’ Category

Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021 z podziałem na zadania częściowe.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=531&idmp=4&r=r

Remont obiektów mostowych oraz przepustów będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=530&idmp=4&r=r

Remont poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=529&idmp=4&r=r

Remonty kapitalne oraz cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=528&idmp=4&r=r

Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=527&idmp=4&r=r

Wykonanie elementów oznakowania poziomego nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=526&idmp=4&r=r

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa DP 3224S, ulica Mikulczycka w Świętoszowicach”.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=525&idmp=4&r=r

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S, ulica Główna w Zendku”.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=524&idmp=4&r=r

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy DP 3290 S ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=523&idmp=4&r=r

Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=502&idmp=21&r=r
Skip to content