Archive for the ‘Przetargi o wartości do wysokości progów unijnych’ Category

Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.

http://Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Wykonanie nakładek mineralno – bitumicznych na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019 wraz z robotami towarzyszącymi.

http://Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie gmin Tarnowskie Góry oraz Zbrosławice z podziałem na zadania częściowe.

http://Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie nr 1 (Gmina Tarnowskie Góry)