Archive for the ‘Przetargi o wartości do wysokości progów unijnych’ Category

Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie gmin Tarnowskie Góry oraz Zbrosławice z podziałem na zadania częściowe.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=420&idmp=4&r=r

Przebudowa ulicy Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie.

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=417&idmp=4&r=r

Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych: a) 3252 S ulica Dworcowa w Miasteczku Śląskim, i/lub b)3253 S ulica Świętego Marka w Miasteczku Śląskim.

http://www.zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=416&idmp=21&r=r

Modernizacja nawierzchni DP 3257S, Ulica Imielów w Miasteczku Śląskim.

http://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=412&idmp=21&r=r

Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w sezonie zimowym 2018/2019 w podziale na zadania częściowe

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na rok 2018

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych Z.D.P. na rok 2018.PDF (1,662.4 kB) ()

Remont nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 3261S ulica Św. Wojciecha w Radzionkowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Knosały do skrzyżowania z ulicą Piwną.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 

Przebudowa ulicy Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn.: ZADANIE NR 1 „Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S ulica Główna w Zendku”, i/lub ZADANIE NR 2 „Rozbudowa DP 3271 w Radzionkowie.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi od skrzyżowania z ulicą Działkową do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.