Archive for the ‘Przetargi o wartości do wysokości progów unijnych’ Category

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S, ulica Główna w Zendku”.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=524&idmp=4&r=r

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy DP 3290 S ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=523&idmp=4&r=r

Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=522&idmp=4&r=r

Przebudowa DP 3210 S i DP 3207 S ul. Główna w Zendku.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=521&idmp=4&r=r

Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=517&idmp=4&r=r

Budowa chodnika w ciągu DP 3242 S ul. 3 Maja oraz ulicy Lasowickiej w Nowym Chechle.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=511&idmp=21&r=r

Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w roku 2020 w podziale na zadania częściowe.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=507&idmp=21&r=r

Przebudowa drogi powiatowej 3200 S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – etap II.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=509&idmp=4&r=r

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na przebudowie mostu drogowego w ciągu DP 3222 S ul.Mickiewicza w Zbrosławicach.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=507&idmp=21&r=r

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa DP 3210 S i DP 3207 S ul. Główna w Zendku”.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=524&idmp=4&r=r
Skip to content