Archive for marzec, 2023

„Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych, ograniczonych krawężnikami administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2023r.”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=654&idmp=49&r=r

Aktualizacja Planu postępowań powyżej 130 tys zł netto

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=653&idmp=47&r=r

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO BEZ WYMAGANEGO ZEZWOLENIA – KARY ADMINISTRACYJNE

 

W związku z licznymi pracami w pasie drogowym dróg powiatowych bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
przypominamy o konieczności przedłożenia wniosku na zajęcie pasa celem przeprowadzenia planowanych prac.
Ponadto informujemy, że  przedmiotowe wnioski należy składać z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.
Wszelkie wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej pod wskazanym adresem:
https://www.zdp.tgory.pl/zalatwianie-spraw/

 

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1693)
za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi – zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej,
karę pieniężną w wysokości  10 – krotności opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (art. 29a i 40 o drogach publicznych)
zgodnie z Uchwałą nr L/429/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1032 z dnia 6 lutego 2023 roku).

 

Zakup masy mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna dostawa w termosach na miejsce wbudowania

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=650&idmp=50&r=r

Skip to content