Archive for wrzesień, 2023

Wykonanie barier ochronnych skrajnych w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=688&idmp=49&r=r

Przebudowa DP 3224S ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach.

Przebudowa DP 3224S  ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach, której rozpoczęcie prac
jest planowane na listopad 2023 roku będzie polegać na:
– wymianie warstw bitumicznych jezdni,
– pełnej wymianie konstrukcji drogi,
– budowie ciągu pieszo rowerowego,
– budowie zjazdów wraz z znajdującymi się pod nimi przepustami,
– wykonanie odwodnienia drogi przez odtworzenie rowów otwartych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.
 Zakończenie prac przewidujemy w III kwartale 2025r.

 

 

Wykonanie przeglądów szczegółowych dwudziestu czterech obiektów mostowych oraz przeglądów specjalnych trzech obiektów mostowych

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=687&idmp=49&r=r

Remonty przepustów na drogach powiatowych z podziałem na części DZP.12.13.09.2023

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=686&idmp=50&r=r

Remont odcinka ulicy Opolskiej w Tarnowskich Górach

Rozpoczął się remont drogi powiatowej 3280 S – ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach na odcinku od ronda SMZT do skrzyżowania
z ul. Wyspiańskiego. Ruch na przedmiotowym odcinku prowadzony jest wahadłowo. Prace polegać będą na frezowaniu
nawierzchni, wymienianie części podbudowy i położenia nowej nakładki asfatowej. Roboty drogowe prowadzone będą
przez najbliższe trzy tygodnie.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

” Wykonanie przeglądów szczegółowych dwudziestu czterech obiektów mostowych oraz przeglądów specjalnych trzech obiektów mostowych”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=685&idmp=49&r=r

Skip to content