Archive for grudzień, 2020

Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021 z podziałem na zadania częściowe.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=531&idmp=4&r=r

Remont obiektów mostowych oraz przepustów będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=530&idmp=4&r=r

Remont poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=529&idmp=4&r=r

Remonty kapitalne oraz cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=528&idmp=4&r=r

Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=527&idmp=4&r=r

Wykonanie elementów oznakowania poziomego nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2021.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=526&idmp=4&r=r

24 grudnia 2020 roku Zarząd Dróg Powiatowych będzie nieczynny.

Informujemy, że w czwartek 24 grudnia br. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach będzie nieczynny.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy po Świętach 28 grudnia.
Ze względu na panujące ograniczenia – zachęcamy do kontaktu:
telefonicznego: (32) 285 48 62
lub mailowego: zdp@zdp.tgory.pl

 

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa DP 3224S, ulica Mikulczycka w Świętoszowicach”.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=525&idmp=4&r=r
Skip to content