Archive for the ‘Zamówienia publiczne’ Category

Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie gmin Tarnowskie Góry oraz Zbrosławice z podziałem na zadania częściowe.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=420&idmp=4&r=r

Przebudowa ulicy Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie.

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=417&idmp=4&r=r

Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych: a) 3252 S ulica Dworcowa w Miasteczku Śląskim, i/lub b)3253 S ulica Świętego Marka w Miasteczku Śląskim.

http://www.zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=416&idmp=21&r=r

Modernizacja nawierzchni DP 3257S, Ulica Imielów w Miasteczku Śląskim.

http://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=412&idmp=21&r=r

Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie oraz montaż bram wraz z ogrodzeniem wiat na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 54.

http://zdp.bip.info.pl/admin/dok_edyt.php?iddok=410&idmp=4&r=r

Zaproszenie do składania ofert – Ścinka zawyżonych poboczy w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez tutejszy Zarząd Dróg na terenie powiatu tarnogórskiego.

http://zdp.bip.info.pl/admin/dok_edyt.php?iddok=411&idmp=4&r=r

Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych: a) 3252 S ulica Dworcowa w Miasteczku Śląskim, i/lub b) 3253 S ulica Świętego Marka w Miasteczku Śląskim.

http://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=409&idmp=21&r=r

Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w sezonie zimowym 2018/2019 w podziale na zadania częściowe

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na rok 2018

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych Z.D.P. na rok 2018.PDF (1,662.4 kB) ()

Remont nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 3261S ulica Św. Wojciecha w Radzionkowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Knosały do skrzyżowania z ulicą Piwną.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.