Archive for the ‘Zamówienia publiczne’ Category

„Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym – Dokumentacja projektowa Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=621&idmp=4&r=r

„Przebudowa DP 2335 S ul. Ofiar Katynia w Kaletach – Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=618&idmp=4&r=r

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC , ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach , którego interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem. w okresie 36 miesięcy 2022-2025 z podziałem na dwie części” Nr. postępowania DZP.26.14.10.2022

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=617&idmp=4&r=r

Aktualizacja planu postępowań 2022 (6)

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=615&idmp=4&r=r

Aktualizacja planu postępowań 2022

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=614&idmp=4&r=r

„Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych nr 3235 S i 2351 S w Krupskim Młynie celem poprawy połączenia drogowego z Powiatem Lublinieckim i Województwem Opolskim – dokumentacja projektowa z podziałem na zadania częściowe”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=613&idmp=4&r=r

„Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym – dokumentacja projektowa”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=612&idmp=4&r=r

„Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2022 – Sadzenie drzew”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=610&idmp=4&r=r

Aktualizacja planu postępowań 2022

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=609&idmp=4&r=r

„Zakup masy mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna dostawa w termosach wraz z dostawą na miejsce wbudowania” Zadanie nr 4 ( IV część zamówienia )

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=608&idmp=4&r=r
Skip to content