Archive for the ‘Zamówienia publiczne’ Category

Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2022

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=595&idmp=4&r=r

Przebudowa DP 2445 S ul. Mikulczycka w Świętoszowicach

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=591&idmp=4&r=r

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego – 2022 r.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=587&idmp=4&r=r

Zakup masy mineralno – bitumicznej „warstwa ścieralna” dostawa w termosach” wraz z dostawą na miejsce wbudowania. Zadanie nr 2 (II część zamówienia)

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=585&idmp=4&r=r

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2022 roku

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=581&idmp=4&r=r

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2022 roku

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=581&idmp=4&r=r

Aktualizacja planu postępowań 2022

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=577&idmp=4&r=r

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa DP 3261 S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie”

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=576&idmp=4&r=r

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2022 roku

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=575&idmp=4&r=r

Zakup masy mineralno – bitumicznej „warstwa ścieralna dostawa w termosach” wraz z dostawą na miejsce wbudowania. Zadanie nr 1 (I część zamówienia)

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=572&idmp=4&r=r
Skip to content