Archive for the ‘Zamówienia publiczne’ Category

Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2024 z podziałem na zadania częściowe

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=721&idmp=54&r=r

Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie powiatu tarnogórskiego

platforma zakupowa:https://platformazakupowa.pl/transakcja/880984

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 aneks nr 1

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=714&idmp=53&r=r

„Zakup masy mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna dostawa w termosach na miejsce wbudowania” DZP.01.08.01.2024

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=713&idmp=54&r=r

zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Usługi związane z usunięciem, transportem i utylizacją martwych zwierząt niezależnie od gatunku i wagi z pasa drogowego dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2024 roku ( okres od 01.02.24 do 31.12.24 )na terenie powiatu tarnogórskiego

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=712&idmp=56&r=r

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Zakup wraz z dostawą masyz mieszanki mineralno- bitumicznej na zimno

https://zdp.bip.info.pl/index.php?idmp=56&r=r

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=708&idmp=53&r=r

Wynajem inspektora ds. obiektów inżynierskich

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=705&idmp=49&r=r

zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Usługi związane z usunięciem, transportem i utylizacją martwych zwierząt niezależnie od gatunku i wagi z pasa drogowego dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2024 roku

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=704&idmp=49&r=r

Zaproszenie do składania ofert „Dostawa paliw płynnych w 2024 roku dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach” II

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=703&idmp=49&r=r

Skip to content