Archive for the ‘Zamówienia publiczne’ Category

Wykonanie barier ochronnych skrajnych w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=688&idmp=49&r=r

Wykonanie przeglądów szczegółowych dwudziestu czterech obiektów mostowych oraz przeglądów specjalnych trzech obiektów mostowych

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=687&idmp=49&r=r

Remonty przepustów na drogach powiatowych z podziałem na części DZP.12.13.09.2023

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=686&idmp=50&r=r

” Wykonanie przeglądów szczegółowych dwudziestu czterech obiektów mostowych oraz przeglądów specjalnych trzech obiektów mostowych”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=685&idmp=49&r=r

Remont drogi powiatowej nr 3271S – ulicy Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach DZP.11.31.08.2023

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=683&idmp=50&r=r

Plan zamówień 2023(5)

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=682&idmp=47&r=r

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2023 w roku (bieżące utrzymanie)

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=681&idmp=50&r=r

Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 z podziałem na zadania częściowe

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=679&idmp=50&r=r

Zimowe utrzymanie dróg Powiatu Tarnogórskiego w sezonie 2023/2024 z podziałem na zadania

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=678&idmp=50&r=r

zaproszenie do złożenia oferty II w postępowaniu pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych na biura – dokończenie inwestycji” II

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=675&idmp=49&r=r

Skip to content