Archive for the ‘Zamówienia publiczne’ Category

Zakup masy mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna dostawa w termosach na miejsce wbudowania

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=650&idmp=50&r=r

„Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym dokumentacja projektowa – Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”

https://zdp.bip.info.pl/index.php?idmp=50&r=r

Zaproszenie do składania ofert – Zakup wraz z dostawa masy z mieszanki mineralno- bitumicznej na zimno

https://zdp.bip.info.pl/index.php?idmp=49&r=r

Plan postępowań na rok 2023

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=635&idmp=47&r=r

„Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym dokumentacja projektowa – Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=629&idmp=4&r=r

„Konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawa sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych a także planowanych do wprowadzenia dedykowanych przejść dla pieszych z oświetleniem asymetrycznym w ciągu dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w okresie do 31.12.2024r”.

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=628&idmp=4&r=r

„Usunięcie i zezrębkowania samosiewów drzew i krzewów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice DP 3215S i Miasteczko Śląskie DP 3256S”

„Usunięcie i zezrębkowania samosiewów drzew i krzewów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice DP 3215S i Miasteczko Śląskie DP 3256S”

Procedura udzielania zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 tys. zł netto .USŁUGA

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=624&idmp=4&r=r

Aktualizacja Planu Postępowań 7

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=623&idmp=4&r=r

„Dostawa paliw płynnych w 2023 roku dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach”