Archive for lipiec, 2022

Remonty przepustów będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=599&idmp=4&r=r

„Zakup masy mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna dostawa w termosach wraz z dostawą na miejsce wbudowania” Zadanie nr 3 ( III część zamówienia )

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=597&idmp=4&r=r

Remonty nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=596&idmp=4&r=r

Aktualizacja planu postępowań 2022

⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=577&idmp=4&r=r
Skip to content