zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – etap I.


Wykonanie oznakowania poziomego ulic na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.


Przetarg ustny nieograniczony – Sprzedaż drewna opałowego, kłody pochodzące z wycinki drzew przy drogach powiatowych w ilości 14,66 m3 (22,55 mp).


Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.


Wykonanie nakładek mineralno – bitumicznych na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019 wraz z robotami towarzyszącymi.


Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie gmin Tarnowskie Góry oraz Zbrosławice z podziałem na zadania częściowe.