zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S, ulica Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S, oraz ulica Oświęcimska w Zbrosławicach w ramach programu bezpieczny pieszy.


Nasadzanie drzew w ciągu ulicy Knosały w Radzionkowie oraz w ciągu ulicy Wyzwolenia w Ossach wraz z karczowaniem pni oraz pielęgnacją nasadzonych drzew.


Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.


Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach.


Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.