zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S, ulica Główna w Zendku”.


Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej Rozbudowy DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach.


Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.


Przebudowa DP 3210S i DP 3207S ulica Główna w Zendku.


Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020


Budowa chodnika w ciągu ulicy 3 Maja oraz ulicy Lasowickiej w Nowym Chechle.


Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w roku 2020 w podziale na zadania częściowe.


Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – etap II.


Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na przebudowie mostu drogowego w ciągu DP 3222S, ulica Mickiewicza w Zbrosławicach.


Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S, ulica Główna w Zendku”.


Nasadzanie drzew w ciągu ulicy Knosały w Radzionkowie oraz w ciągu ulicy Wyzwolenia w Ossach wraz z karczowaniem pni oraz pielęgnacją nasadzonych drzew.


Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.


Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach.


Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.