zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew.

Utrudnienia w ruchu na ul. Nałkowskiej w Radzionkowie

Informujemy,  że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie” nastąpią utrudnienia w ruchu na ww. drodze. Koniec realizacji zadania przewidziany jest na koniec br.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przywrócenie stałej organizacji ruchu na ul. Nakielskiej w Tarnowskich Górach

Informujemy, że w dniu 30 października 2018 r. (wtorek) o godzinie 14:00 zostanie przywrócona stała organizacja ruchu na wiadukcie w ciągu ul. Nakielskiej w Tarnowskich Górach.

Uwaga – zostanie zamknięty dla ruchu kołowego ulica Nakielska na długości wiaduktu w terminie od godziny 12:00 dnia 03.09.2018 r.

Informujemy, iż w związku z planowaną wymianą dylatacji oraz wymianą łożysk wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Nakielskiej w Tarnowskich Górach, zostanie zamknięty dla ruchu kołowego ulica Nakielska na długości wiaduktu w terminie od godziny 12:00 dnia 03.09.2018 r. Termin przywrócenia wiaduktu do ruchu planuje się wstępnie na 05.11.2018 r. Objazd z centrum Tarnowskich Gór od ronda Ranoszka będzie możliwy ulicą Piłsudskiego a następnie ulicą Częstochowską do obwodnicy (DW908). Dojazd do ulicy Nakielskiej od obwodnicy (DW908) będzie cały czas zapewniony na odcinku obwodnica – wiadukt.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Numer rachunku bankowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku następuje zmiana rachunku bankowego, w związku z czym opłaty związane z wydawanymi decyzjami
strony winny wpłacać na konto:

06 1140 1078 0000 4054 7200 1001 
mBANK S.A. Oddział Korporacyjny Katowice

Akcja Zima 2017/2018

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, Akcja Zima koordynowana jest na drogach powiatu tarnogórskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, który prowadzi całodobowe dyżury. Wszelkie informacje dotyczące stanu dróg należy w pierwszej kolejności zgłaszać dyżurnym Akcji Zima pod numerami telefonu: 32 285 48 62 lub na dodatkowy numer 887 202 203 oraz mailem zdp@zdp.tgory.plInterwencje można również zgłaszać do dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu: 32 381 25 00.