zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Przebudowa DP 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – Etap I.

Wykonanie oznakowania poziomego ulic na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego – kłody, pochodzące z wycinki przy drogach powiatowych w ilości 14,66 m3 (22,55 mp).

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=435&idmp=21&r=r

 

Rozbiórka nieczynnego wiaduktu kolejowego znajdującego się nad ulicą Wolności w miejscowości Zbrosławice.

Informujemy, iż z dniem 25.02.2019 roku zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ulica Wolności (DP 3275 S) w miejscowości Zbrosławice, w związku
z wykonaniem robót związanych z rozbiórką nieczynnego wiaduktu kolejowego.

Na czas zamknięcia drogi powiatowej ulicy Wolności zostanie wprowadzony objazd dla ruchu kołowego ulicami : Wieczorka, Reptowska, Wyzwolenia, Górnicka oraz Oświęcimska.

Planowany termin zakończenia prac ustalono na dzień 20.03.2019r.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Przetarg ustny nieograniczony – Sprzedaż drewna opałowego, kłody pochodzące z wycinki drzew przy drogach powiatowych w ilości 14,66 m3 (22,55 mp).

Utrudnienia w ruchu – zamknięcie drogi powiatowej nr 3222S ul. Mickiewicza w Zbrosławicach

Informujemy, że w dniach od 08.02.2019r. do 28.02.2019r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na czas rozbiórki wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Mickiewicza w Zbrosławicach.

Na czas rozbiórki wiaduktu kolejowego nastąpi całkowite zamknięcie odcinka drogi w rejonie przedmiotowego wiaduktu.

 

 

Sprzedaż drewna opałowego – kłody pochodzące z wycinki przy drogach powiatowych w ilości 14,66 m3 (22,55 mp).

Utrudnienia w ruchu na ul. Nałkowskiej w Radzionkowie

Informujemy,  że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie” nastąpią utrudnienia w ruchu na ww. drodze. Koniec realizacji zadania przewidziany jest na koniec br.

Za utrudnienia przepraszamy.

Numer rachunku bankowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku następuje zmiana rachunku bankowego, w związku z czym opłaty związane z wydawanymi decyzjami
strony winny wpłacać na konto:

06 1140 1078 0000 4054 7200 1001 
mBANK S.A. Oddział Korporacyjny Katowice

Akcja Zima 2017/2018

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, Akcja Zima koordynowana jest na drogach powiatu tarnogórskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, który prowadzi całodobowe dyżury. Wszelkie informacje dotyczące stanu dróg należy w pierwszej kolejności zgłaszać dyżurnym Akcji Zima pod numerami telefonu: 32 285 48 62 lub na dodatkowy numer 887 202 203 oraz mailem zdp@zdp.tgory.plInterwencje można również zgłaszać do dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu: 32 381 25 00.