zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulic Janasa, Sielanka i Starotarnowicka w Tarnowskich Górach

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Janasa, Sielanka i Starotarnowicka w Tarnowskich Górach  z dniem 16 października 2019 roku została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Janasa, Sielanka i Starotarnowicka w  Tarnowskich Górach. Na czas prowadzenia prac budowlanych będą występować utrudnienia w ruchu.

UWAGA !

Z dniem 3 czerwca 2019 roku o godzinie 7:00 rozpoczną się prace polegające na wymianie nawierzchni drogi powiatowej ulicy Mickiewicza w Tarnowskich Górach.
W związku z powyższym w/w droga zostanie całkowicie zamknięta – wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od ulicy Powstańców Śląskich do ulicy Kościuszki w Tarnowskich Górach.  Zakończenie prac planowane jest na dzień 8 czerwca 2019 roku.

Przebudowa DP 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – Etap I.

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=440&idmp=4&r=r

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Numer rachunku bankowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku następuje zmiana rachunku bankowego, w związku z czym opłaty związane z wydawanymi decyzjami
strony winny wpłacać na konto:

06 1140 1078 0000 4054 7200 1001 
mBANK S.A. Oddział Korporacyjny Katowice

Akcja Zima 2017/2018

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, Akcja Zima koordynowana jest na drogach powiatu tarnogórskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, który prowadzi całodobowe dyżury. Wszelkie informacje dotyczące stanu dróg należy w pierwszej kolejności zgłaszać dyżurnym Akcji Zima pod numerami telefonu: 32 285 48 62 lub na dodatkowy numer 887 202 203 oraz mailem zdp@zdp.tgory.plInterwencje można również zgłaszać do dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu: 32 381 25 00.