ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

 

Wnioski oraz wymagane załączniki należy wypełnić czytelnie, niebieskim lub czarnym długopisem.
Nie należy używać flamastrów ani ołówków.
Zwracamy się z prośbą o nieingerowanie w układ i nieprzerabianie składanych wniosków
oraz przekreślania lub dopisywania słów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
UWAGA: Wnioski na zajęcie pasa drogowego oraz wnioski na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
prosimy składać z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

 

Obowiązujące wnioski do pobrania:

ważne od dnia 4 stycznia 2021 roku

 

1. Wniosek na budowę, przebudowę lub likwidację zjazdu – etap I
2. Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu – etap II
3. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
4. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/przebudowy/remontu obiektu budowlanego położonego przy drodze publicznej
5. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/przebudowy/remontu ogrodzenia położonego przy drodze publicznej
6. Wniosek na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
7. Wniosek na zajęcie pasa celem prowadzenia robót
8. Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
9. Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego
⇒ 10. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym
⇒ 11. Wniosek na umieszczenie obiektów budowlanych /rusztowanie, zwyżka, kontener/, handlowych i reklam
⇒ 12. Wniosek o uzgodnienie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
⇒ 13. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I – II na przejazd pojazdu nienormatywnego
⇒ 14. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
⇒ 15. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa odwołania od decyzji

 

⇒ AKTUALNE STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
⇒ KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

 

 

Skip to content