ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

URZĄD NIECZYNNY

Umieszczanie plakatów wyborczych w pasie drogowym

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 9 czerwca 2024 r. przypominamy komitetom wyborczym o obowiązujących przepisach prawa i procedurach postępowania w zakresie umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych:

 1. Umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym drogi powiatowej wymaga uzgodnienia z zarządcą tej drogi, druk dostępny pod linkiem: https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=518&idmp=19&r=r.
 2. W następnej kolejności zostanie wydana decyzja administracyjna, w której zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego, druk dostępny pod linkiem: https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=176&idmp=19&r=r.
 3. Plakaty wyborcze, banery muszą zostać umieszczone w pasie drogowym w sposób niestwarzający zagrożenia dla ruchu drogowego, nie mogą imitować znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nie mogą być umieszczane na konstrukcjach wsporczych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Zarządca drogi odmówi udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscu, w którym umieszczenie materiałów wyborczych powodowałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.
 5. W przypadku nie spełnienia warunków opisanych w punktach powyższych przedmiotowe reklamy będą zdemontowane przez brygady interwencyjne oraz zostaną zmagazynowane na terenie siedziby ZDP i udostępnione do odbioru w terminie 14 dni w godzinach pracy Urzędu.

URZĄD NIECZYNNY

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarowice

 1. Przebudowa i rozbudowa chodnika na ul. Dworcowej w Ożarowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej
 2. Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach na odcinku od ul. Niedziałkowskiego do ul. Srebrnej.

URZĄD NIECZYNNY

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 01/2024 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach z dnia 5 stycznia 2024 roku w piątek 29 marca 2024 roku (za dzień wolny przypadający w sobotę 6 stycznia 2024 roku) Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach będzie nieczynny.

Wykonanie barier ochronnych skrajnych w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Przebudowa DP 3224S ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach.

Przebudowa DP 3224S  ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach, której rozpoczęcie prac jest planowane na listopad 2023 roku będzie polegać na:

 • wymianie warstw bitumicznych jezdni,
 • pełnej wymianie konstrukcji drogi,
 • budowie ciągu pieszo rowerowego,
 • budowie zjazdów wraz z znajdującymi się pod nimi przepustami,
 • wykonanie odwodnienia drogi przez odtworzenie rowów otwartych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

Zakończenie prac przewidujemy w III kwartale 2025r.

Remont odcinka ulicy Opolskiej w Tarnowskich Górach

Rozpoczął się remont drogi powiatowej 3280 S – ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach na odcinku od ronda SMZT do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego. Ruch na przedmiotowym odcinku prowadzony jest wahadłowo. Prace polegać będą na frezowaniu nawierzchni, wymienianie części podbudowy i położenia nowej nakładki asfatowej. Roboty drogowe prowadzone będą przez najbliższe trzy tygodnie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

OTWARCIE DROGI POWIATOWEJ 3268 S UL. SZYBOWEJ W RADZIONKOWIE

Informujemy, że od dnia 10 maja br., w godzinach popołudniowych zostanie otwarty przejazd pod wiaduktem na ul. Szybowej w Radzionkowie. Na przedmiotowym odcinku drogi zostały uzupełnione ubytki.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Skip to content