ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg na utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej
w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2022 z podziałem na zadania częściowe.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod linkami:
⇒ https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=603&idmp=4&r=r
⇒ https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000300109%2F01
⇒ https://platformazakupowa.pl/transakcja/650435

 

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXXIV/308/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie pozbawienia drogi nr 3301 S ulicy Górniczej w Tarnowskich Górach kategorii drogi powiatowej
(Dz. U. Woj. Śl. z dnia 5 października 2021 roku poz. 6221) oraz Uchwałą  nr XXXVIII/425/2021 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej
nr 3301 S – fragment ul. Górniczej w Tarnowskich Górach i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
(Dz. U. Woj. Śl. z dnia 7 października 2021 roku poz. 6382),
informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku jest to droga gminna.
W związku  z powyższym wszelkie skargi, zapytania, pisma i wnioski należy kierować bezpośrednio do:
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Piastowskiej 8.

 

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 23/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach z dnia 1 grudnia 2021 roku
w piątek 7 stycznia 2022 roku (za dzień wolny przypadający w sobotę 1 stycznia 2022 roku)
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach będzie nieczynny.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Zapraszamy po długim weekendzie w poniedziałek 10 stycznia 2022 roku
Ze względu na panujące ograniczenia – zachęcamy Państwa do kontaktu:
telefonicznego: (32) 285 48 62
lub mailowego: zdp@zdp.tgory.pl

 

INFORMACJA:

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, Akcja Zima koordynowana jest na drogach powiatowych
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach,  który prowadzi całodobowe dyżury.
Wszelkie informacje dotyczące stanu dróg należy w pierwszej kolejności zgłaszać dyżurnym Akcji Zima
pod numerami telefonu: 32 285 48 62  lub 887 202 203 oraz mailem zdp@zdp.tgory.pl
Interwencje można również zgłaszać do dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
pod numerem telefonu: 32 381 25 00.

 

WYKAZ POZOSTAŁYCH TELEFONÓW:

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach z dnia 4 stycznia 2021 roku
w piątek 24 grudnia 2021 roku (za dzień wolny przypadający w sobotę 25 grudnia 2021 roku)
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach będzie nieczynny.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Zapraszamy po świętach dnia 27 grudnia br.
Ze względu na panujące ograniczenia – zachęcamy Państwa do kontaktu:
telefonicznego: (32) 285 48 62
lub mailowego: zdp@zdp.tgory.pl

INFORMACJA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, że dnia 4 października 2021 (poniedziałek)
zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym
Rondo im. ppłk. pilota Gerarda Ranoszka (rondo przy hali targowej w Tarnowskich Górach),
która będzie polegać na remoncie nawierzchni ronda wraz z jego wlotami, planowany zakres prac
obejmuje również ul. Piłsudskiego w stronę dworca, ul. Piłsudskiego, ul. Bytomską do wysokości ul. Oświęcimskiej
oraz wlot ul. Sienkiewicza, ul. Sobieskiego i ul. Nakielskiej.
⇒ Prace prowadzone będą pod ruchem, w związku z powyższym za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
⇒ Planowany termin przywrócenia docelowej organizacji ruchu: 25 października 2021 roku (poniedziałek).

 

SCHEMAT:

INFORMACJA:

Dobiega końca inwestycja związana z przebudową drogi powiatowej 3299 S ulica Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach,
która została otwarta dla ruchu kołowego z dniem 1 czerwca br. w związku z tym zwracamy się z prośbą o zachowanie
ostrożności z uwagi na prowadzone prace wykończeniowe i porządkowe.

 

O INWESTYCJI:

Projekt zakładał budowę dwóch rond. Jedno z nich powstało na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich, Sienkiewicza
i Styczyńskiego, natomiast drugie – na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Opolskiej.
Jezdnia na całej długości posiada stałą szerokość 6,5 metra, wyremontowane zostały chodniki.
Wybudowany został nowy przystanek autobusowy wraz zatokami oraz miejsca postojowe.
Całość inwestycji zamyka się kwotą 5,5 mln złotych.
Zadanie w 50% dofinansowane zostało przez Fundusz Dróg Samorządowych, natomiast drugą połowę stanowi wkład
finansowy Powiatu Tarnogórskiego i Gminy Tarnowskie Góry. Generalnym wykonawcą zadania jest firma Hucz z Boronowa.

 

GALERIA:

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach z dnia 4 stycznia 2021 roku
w piątek 4 czerwca 2021 roku (za dzień wolny przypadający w sobotę 1 maja 2021 roku)
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach będzie nieczynny.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Zapraszamy po długim weekendzie 7 czerwca br.
Ze względu na panujące ograniczenia – zachęcamy Państwa do kontaktu:
telefonicznego: (32) 285 48 62
lub mailowego: zdp@zdp.tgory.pl
W związku z budową drugiego ronda od 23 kwietnia (piątek) skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich
i Opolskiej będzie zamknięte.
Objazd wyznaczono ulicami: Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Legionów, Bytomską, Piłsudskiego, Pokoju
i Bohaterów Monte Cassino. Prace potrwają około miesiąca .
Za utrudnienia przepraszamy i apelujemy do kierowców o dostosowanie się do oznakowania drogowego.

 

Uwaga kierowcy, będą utrudnienia !!!
W związku z budową ronda od 1 lutego (poniedziałek) skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich, Styczyńskiego,
Sienkiewicza będzie zamknięte.
Objazd wyznaczono ulicami: Monte Casino, Pokoju, Sobieskiego. Prace potrwają około dwa miesiące.
Za utrudnienia przepraszamy i apelujemy do kierowców o dostosowanie się do oznakowania drogowego.
O kolejnych etapach remontu i ich wpływie na organizację ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem.

 

 

Mapa objazdu:

 

Skip to content