zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie oraz montaż bram wraz z ogrodzeniem wiat na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 54.


Zaproszenie do składania ofert – Ścinka zawyżonych poboczy w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez tutejszy Zarząd Dróg na terenie powiatu tarnogórskiego.