ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych

w Tarnowskich Górach

ul. Pyskowicka 54
42-600 Tarnowskie Góry
tel.: +48 (32) 285 48 62
fax: +48 (32) 285 48 62

 

e-mail: zdp@zdp.tgory.pl
skrytka epuap: /ZDPTarnowskieGory/SkrytkaESP
BIP: zdp.bip.info.pl/

 

Wykaz telefonów wewnętrznych do poszczególnych działów:

 

12 – SEKRETARIAT
14 – DZIAŁ KSIĘGOWY, KADRY
(Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
16 – DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
17 – DZIAŁ PLANOWANIA I INWESTYCJI
(remonty i przebudowy dróg, odbiory prac związane
z zajęciem pasa drogowego)
17 – DZIAŁ UTRZYMANIA
(Interwencje)
18 – DZIAŁ EWIDENCJI I UZGODNIEŃ
(zajęcia pasa drogowego, lokalizacje zjazdów, lokalizacja
i umieszczanie urządzeń, handel, reklama, połączenia działek,
wyznaczanie granicy pasa drogowego, lokalizacja inwestycji,
MPZP, uzgodnienia ogrodzeń, obiektów z art. 43,
zgłoszenie szkody komunikacyjnej) 
19 – DZIAŁ UTRZYMANIA
(zieleń)
19 – DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO
(uzgodnienia projektów czasowej i stałej organizacji ruchu
drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
kat. I – III, zamiatanie, padliny)
20 – DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
21 – ZASTĘPCA DYREKTORA ZDP

 

Numery rachunków bankowych:

 

A) PEŁNOMOCNICTWO – Opłata w wysokości 17,00 PLN
B) WYDANIE DECYZJI NA BUDOWĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO – Opłata w wysokości 82,00 PLN
Konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:
31 1090 1825 0000 0001 4381 6486 Santander Bank Polska S.A.

 

C) WYDANIE ZEZWOLENIA ZA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KATEGORII I – III
D) WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM, REKLAMY, HANDEL
Konto Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach:
13 1090 1186 0000 0001 4373 8088 Santander Bank Polska S.A.

 

Dojazd do Zarządu Dróg Powiatowych:

 

Skip to content