zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych

w Tarnowskich Górach

ul. Pyskowicka 54
42-600 Tarnowskie Góry
tel.: +48 (32) 285 48 62
fax: +48 (32) 285 48 62
zdp@zdp.tgory.pl

 

Wykaz telefonów wewnętrznych do poszczególnych działów:

 

  • 12 – SEKRETARIAT
  • 14 – DZIAŁ KSIĘGOWY
  • 16 – DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • 17 – DZIAŁ PLANOWANIA I INWESTYCJI
  • 17 – DZIAŁ UTRZYMANIA (interwencje)
  • 18 – DZIAŁ EWIDENCJI I UZGODNIEŃ
  • 19 – DZIAŁ UTRZYMANIA (zieleń) 
  • 19 – DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO
  • 20 – DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
  • 21 – ZASTĘPCA DYREKTORA ZDP