zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

ul. Pyskowicka 54
42-600 Tarnowskie Góry
tel.: +48 (32) 285 48 62
fax: +48 (32) 285 48 62
zdp@zdp.tgory.pl