zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych

w Tarnowskich Górach

ul. Pyskowicka 54
42-600 Tarnowskie Góry
tel.: +48 (32) 285 48 62
fax: +48 (32) 285 48 62

 

e-mail: zdp@zdp.tgory.pl
skrytka epuap: /ZDPTarnowskieGory/SkrytkaESP
BIP: zdp.bip.info.pl/

 

Wykaz telefonów wewnętrznych do poszczególnych działów:

 

12 – SEKRETARIAT
14 – DZIAŁ KSIĘGOWY, KADRY
(Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
16 – DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
17 – DZIAŁ PLANOWANIA I INWESTYCJI
(remonty i przebudowy dróg, odbiory prac związane
z zajęciem pasa drogowego)
17 – DZIAŁ UTRZYMANIA
(Interwencje)
18 – DZIAŁ EWIDENCJI I UZGODNIEŃ
(zajęcia pasa drogowego, lokalizacje zjazdów, lokalizacja
i umieszczanie urządzeń, handel, reklama, połączenia działek,
wyznaczanie pasa drogowego, lokalizacja inwestycji, MPZP,
uzgodnienia ogrodzeń, obiektów z art. 43) 
19 – DZIAŁ UTRZYMANIA
(zieleń)
19 – DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO
(uzgodnienia projektów czasowej i stałej organizacji ruchu
drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
kat. I – III, zamiatanie, padliny)
20 – DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
21 – ZASTĘPCA DYREKTORA ZDP

 

Dojazd do Zarządu Dróg Powiatowych:

 

Skip to content