zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Wykonanie oznakowania poziomego ulic na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.


Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.


Wykonanie nakładek mineralno – bitumicznych na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019 wraz z robotami towarzyszącymi.


Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie gmin Tarnowskie Góry oraz Zbrosławice z podziałem na zadania częściowe.