zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Mapa objazdów związana z Przebudową ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach.

Informujemy że  od poniedziałku (18 maja 2020r.) w związku z remontem ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach będzie ona zamknięta dla ruchu‼️⭕️⛔️

Objazd wyznaczono ulicami: Opolską, Sobieskiego, Sienkiewicza – zgodnie z zamieszczoną mapą.

Uwaga! Dojazd do przychodni Bi-Med będzie możliwy od ulicy Kościuszki, Opolskiego i Bema.

Przystanki autobusowe zostaną przeniesione na ulicę Sobieskiego.

Dojazd do posesji będzie możliwy w ograniczonym zakresie.

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z decyzją Rady Ministrów, podjęte zostały szczególne środki ostrożności.

Zaleca się, aby sprawy urzędowe – w miarę możliwości – omawiać i załatwiać telefonicznie /32/ 285 48 62, pisma i wnioski kierować pocztą zwykłą bądź mailowo na adres:  zdp@zdp.tgory.pl. 

Wszelkie wizje w terenie, spotkania i przyjmowanie interesantów wstrzymane są w Urzędzie do odwołania wspomnianego zagrożenia.

INFORMACJA

Od 2 marca 2020 roku dla poszczególnych spraw obowiązują określone wnioski do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem:

https://zdp.bip.info.pl/index.php?idmp=19&r=r

Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S, ulica Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S, oraz ulica Oświęcimska w Zbrosławicach w ramach programu bezpieczny pieszy.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁATY OPŁAT SKARBOWYCH Z TYTUŁU PEŁNOMOCNICTWA ORAZ WYDANIA DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁATY OPŁAT SKARBOWYCH Z TYTUŁU PEŁNOMOCNICTWA ORAZ WYDANIA DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO.

A) PEŁNOMOCNICTWO – Opłata w wysokości 17,00 PLN

B) WYDANIE DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO – Opłata w wysokości 82,00 PLN

Konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach: 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486

Zmiana rachunku bankowego w sprawie wpłat na wydanie zezwolenia kat. I – III na przejazd pojazdu nienormatywnego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje,

że z dniem 01.01.2020 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego.

Wpłaty kwot tytułem wydania zezwolenia kat. I – III przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na przejazd pojazdu nienormatywnego należy dokonać na konto:

13 1090 1186 0000 0001 4373 8088

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Akcja Zima 2019/2020

Akcja Zima 2019/2020

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, Akcja Zima koordynowana jest na drogach powiatu tarnogórskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, który prowadzi całodobowe dyżury. Wszelkie informacje dotyczące stanu dróg należy w pierwszej kolejności zgłaszać dyżurnym Akcji Zima pod numerami telefonu: 32 285 48 62 lub na dodatkowy numer 887 202 203 oraz mailem zdp@zdp.tgory.pl

Interwencje można również zgłaszać do

dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu: 32 381 25 00.

Zmiana rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach od dnia 01 stycznia 2020r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

informuje, że z dniem 01.01.2020r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego.

Wpłaty kwot tytułem decyzji na zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym należy dokonać na konto:

13 1090 1186 0000 0001 4373 8088

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulic Janasa, Sielanka i Starotarnowicka w Tarnowskich Górach

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Janasa, Sielanka i Starotarnowicka w Tarnowskich Górach  z dniem 16 października 2019 roku została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Janasa, Sielanka i Starotarnowicka w  Tarnowskich Górach. Na czas prowadzenia prac budowlanych będą występować utrudnienia w ruchu.

UWAGA !

Z dniem 3 czerwca 2019 roku o godzinie 7:00 rozpoczną się prace polegające na wymianie nawierzchni drogi powiatowej ulicy Mickiewicza w Tarnowskich Górach.
W związku z powyższym w/w droga zostanie całkowicie zamknięta – wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od ulicy Powstańców Śląskich do ulicy Kościuszki w Tarnowskich Górach.  Zakończenie prac planowane jest na dzień 8 czerwca 2019 roku.