ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Działalność i zrealizowane zadania

Sprawozdanie z wykonanych zadań obejmuje:
 • Stan techniczny dróg powiatowych po przeglądzie
 • Remonty nawierzchni dróg powiatowych
 • Pozostałe remonty infrastruktury drogowej
 • Zadania inwestycyjne
 • Oznakowanie poziome
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni (zamiatanie)
 • Konserwacje sygnalizacji świetlnych
 • Prowadzenie Akcji Zima
 • Zakup materiałów
 • Zakres i wycena zadań związanych z bieżącym utrzymaniem i zabezpieczeniem dróg
  powiatowych przez służbę interwencyjną Zarządu Dróg Powiatowych
 • Zakup wyposażenia
 • Zakup usług pozostałych
 • Zestawienie wprowadzonych stałych organizacji ruchu
 • Zestawienie ilościowe wydanych decyzji administracyjnych

 

Wykaz sprawozdań:
⇒ Działalność ZDP w 2019 roku
⇒ Działalność ZDP w 2018 roku
⇒ Działalność ZDP w 2017 roku
⇒ Działalność ZDP w 2016 roku
⇒ Działalność ZDP w 2015 roku
⇒ Działalność ZDP w 2014 roku
⇒ Działalność ZDP w 2013 roku
⇒ Działalność ZDP w 2012 roku
⇒ Działalność ZDP w 2011 roku
⇒ Działalność ZDP w 2010 roku
Skip to content