ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Kontakt

DANE ADRESOWE:

Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 54
42600 Tarnowskie Góry

 

tel./fax: +48 (32) 285 48 62
e-mail: zdp@zdp.tgory.pl
skrytka epuap: /ZDPTarnowskieGory/SkrytkaESP
BIP: zdp.bip.info.pl/

 

NIP 645–217–03–99
REGON 246288702

 

urząd czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

 

WYKAZ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW:

12 – SEKRETARIAT
13 – FAX
14 – DZIAŁ KSIĘGOWY, KADRY
(Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
16 – DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
17 – DZIAŁ PLANOWANIA I INWESTYCJI
(remonty i przebudowy dróg, odbiory prac związane
z zajęciem pasa drogowego)
17 – ZASTĘPCA DYREKTORA ZDP
18 – DZIAŁ EWIDENCJI I UZGODNIEŃ
(zajęcia pasa drogowego, lokalizacje zjazdów, lokalizacja
i umieszczanie urządzeń, handel, reklama, połączenia działek,
wyznaczanie granicy pasa drogowego, lokalizacja inwestycji,
MPZP, uzgodnienia ogrodzeń, obiektów z art. 43,
zgłoszenie szkody komunikacyjnej) 
19 – DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO
(uzgodnienia projektów czasowej i stałej organizacji ruchu
drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
kat. I – II, zamiatanie, padliny)
20 – DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
21 – DZIAŁ UTRZYMANIA
(zieleń, interwencje)

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

A) PEŁNOMOCNICTWO – Opłata w wysokości 17,00 PLN
B) WYDANIE DECYZJI NA BUDOWĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO – Opłata w wysokości 82,00 PLN
C) NADANIE KLAUZULI OSTATECZNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ – Opłata w wysokości 17,00 PLN
Konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:
31 1090 1825 0000 0001 4381 6486 Santander Bank Polska S.A.

 

D) WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KATEGORII I – II
E) WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM, REKLAMY, HANDEL
Konto Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach:
13 1090 1186 0000 0001 4373 8088 Santander Bank Polska S.A.

 

DOJAZD DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH:

Skip to content