ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Kontakt

SIEĆ DRÓG POWIATOWYCH:

DANE ADRESOWE:

Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 54
42–600 Tarnowskie Góry

tel./fax: +48 (32) 285 48 62
e-mail: zdp@zdp.tgory.pl
skrytka epuap: /ZDPTarnowskieGory/SkrytkaESP
BIP: zdp.bip.info.pl/

NIP 645–217–03–99
REGON 276288702

urząd czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

WYKAZ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW:

DYREKTOR ZDP

Michalina Żyła

Z-CA DYREKTORA ZDP

Andrzej Prochotta

wew. 12 – SEKRETARIAT

Inspektor Aneta Rutkowska

wew. 14 – DZIAŁ KSIĘGOWO – ADMINISTRACYJNY

Główna Księgowa Małgorzata Renka
Starszy inspektor Angelika Wojtacha
Podinspektor Halina Kubasa

wew. 16 – DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Starszy specjalista Jacek Skorupa

wew. 21 – DZIAŁ PLANOWANIA I INWESTYCJI

(remonty i przebudowy dróg, odbiory prac związane z zajęciem pasa drogowego)
Inspektor Dominik Kornas

wew. 18,  tel. kom. 669 648 646 – DZIAŁ EWIDENCJI I UZGODNIEŃ

(zajęcia pasa drogowego, lokalizacje zjazdów, lokalizacja i umieszczanie urządzeń, handel, reklama, połączenia działek, wyznaczanie granicy pasa drogowego, lokalizacja inwestycji, MPZP, uzgodnienia ogrodzeń, obiektów z art. 43, zgłoszenie szkody komunikacyjnej)
Starszy inspektor Joanna Kołeczko
Starszy inspektor Katarzyna Molodecka
Starszy inspektor Andrzej Janas

wew. 19, tel. kom. 605 616 157 – DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

(uzgodnienia projektów czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
kat. I – II, zamiatanie, padliny)
Inspektor Beniamin Grochulski
Inspektor Remigiusz Nieora

wew. 20 – DZIAŁ KSIĘGOWO – ADMINISTRACYJNY

Starszy magazynier Kornelia Knopp

wew. 13, 21 – DZIAŁ UTRZYMANIA

(zieleń, interwencje)
Starszy inspektor Renata Nowak
Inspektor Beata Adamska
Dyspozytor Piotr Kępka

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

A) PEŁNOMOCNICTWO – Opłata w wysokości 17,00 PLN

B) NADANIE KLAUZULI OSTATECZNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ – Opłata w wysokości 17,00 PLN

C) DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY SKARBOWEJ ZA WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU ZWYKŁEGO (DO OBSŁUGI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) – Opłata w wysokości 82,00 PLN

Konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach: 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486 Santander Bank Polska S.A.

D) WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KATEGORII I i II

E) WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM, REKLAMY, HANDEL

Konto Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach: 16 1160 2202 0000 0005 4587 0247 Bank Millennium S.A.

F) WADIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Konto Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach: 62 1160 2202 0000 0005 4587 0486 Bank Millennium S.A.

Skip to content