ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Kontakt

SIEĆ DRÓG POWIATOWYCH:

 

DANE ADRESOWE:

Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 54
42600 Tarnowskie Góry

 

tel./fax: +48 (32) 285 48 62
e-mail: zdp@zdp.tgory.pl
skrytka epuap: /ZDPTarnowskieGory/SkrytkaESP
BIP: zdp.bip.info.pl/

 

NIP 645–217–03–99
REGON 276288702

 

urząd czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

 

WYKAZ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW:

 

DYREKTOR ZDP
Michalina Żyła

 

Z-CA DYREKTORA ZDP
Andrzej Prochotta

 

wew. 12 – SEKRETARIAT
Inspektor Aneta Rutkowska

 

wew. 14 – DZIAŁ KSIĘGOWO – ADMINISTRACYJNY
Główna Księgowa Małgorzata Renka
Starszy inspektor Angelika Wojtacha
Podinspektor Halina Kubasa

 

wew. 16 – DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Starszy specjalista Jacek Skorupa

 

wew. 21 – DZIAŁ PLANOWANIA I INWESTYCJI
(remonty i przebudowy dróg, odbiory prac związane
z zajęciem pasa drogowego)
Inspektor Dominik Kornas

 

wew. 18,  tel. kom. 669 648 646 – DZIAŁ EWIDENCJI I UZGODNIEŃ
(zajęcia pasa drogowego, lokalizacje zjazdów, lokalizacja
i umieszczanie urządzeń, handel, reklama, połączenia działek,
wyznaczanie granicy pasa drogowego, lokalizacja inwestycji,
MPZP, uzgodnienia ogrodzeń, obiektów z art. 43,
zgłoszenie szkody komunikacyjnej) 
Starszy inspektor Joanna Kołeczko
Starszy inspektor Katarzyna Molodecka
Starszy inspektor Andrzej Janas

 

wew. 19, tel. kom. 605 616 157 – DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO
(uzgodnienia projektów czasowej i stałej organizacji ruchu
drogowego, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
kat. I – II, zamiatanie, padliny)
Inspektor Beniamin Grochulski
Inspektor Remigiusz Nieora

 

wew. 20 – DZIAŁ KSIĘGOWO – ADMINISTRACYJNY
Starszy magazynier Kornelia Knopp

 

wew. 21 – DZIAŁ UTRZYMANIA
(zieleń, interwencje)
Starszy inspektor Renata Nowak
wew. 20
Inspektor Beata Adamska

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

A) PEŁNOMOCNICTWO – Opłata w wysokości 17,00 PLN
B) NADANIE KLAUZULI OSTATECZNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ – Opłata w wysokości 17,00 PLN
C) DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY SKARBOWEJ ZA WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA LOKALIZACJĘ
ZJAZDU ZWYKŁEGO (DO OBSŁUGI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) – Opłata w wysokości 82,00 PLN
Konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:
31 1090 1825 0000 0001 4381 6486 Santander Bank Polska S.A.

 

D) WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KATEGORII I i II
E) WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZANIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM, REKLAMY, HANDEL
Konto Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach:
16 1160 2202 0000 0005 4587 0247 Bank Millennium S.A.

 

F) WADIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Konto Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach:
62 1160 2202 0000 0005 4587 0486 Bank Millennium S.A.

 

Skip to content