ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Przebudowa i rozbudowa chodnika na ul. Dworcowej w Ożarowicach, wraz z budową kanalizacji deszczowej, w ramach zadania poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg w gminie Tarnowskie Góry i Ożarowice DZP.15.07.11.2023

Skip to content