zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

 

W przypadku występowania do zarządcy drogi z wnioskiem o odszkodowanie (roszczeniem) należy złożyć go pisemnie do Zarządu Dróg Powiatowych (w przypadku dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego), który winien zawierać:

 

  • adres korespondencyjny poszkodowanego
  • opis zdarzenia (ulica, data, godzina, kierunek jazdy, przyczyna zdarzenia, uszkodzenia w pojeździe, czy była policja na miejscu zdarzenia i spisała protokół, inni świadkowie, inne okoliczności zdarzenia)
  • dane pojazdu (marka i model, numer rejestracyjny)
  • posiadane fotografie miejsca zdarzenia lub szkic miejsca zdarzenia (dokładny szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia z dowiązaniem się do punktów stałych typu lampy uliczne, numery posesji, słupki drogowe, szkic jest niezbędny do prowadzenia czynności wyjaśniających i ewentualnego wszczęcia procedury odszkodowawczej oraz wypłaty odszkodowania)
  • w przypadku pojazdów mechanicznych do wniosku należy dołączyć kserokopię (lub skan w przypadku e-mail) dowodu rejestracyjnego (obie strony) oraz ubezpieczenia OC, prawa jazdy, dowodu osobistego, notatki policyjnej
  • wypełnione i podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzania danych osobowych

 

Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:

 

  • osobiście w kancelarii ZDP w Tarnowskich Górach
  • listownie na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry
  • pocztą elektroniczną na adres: zdp@zdp.tgory.pl

 

Formularze do pobrania:

 

⇒ 1. Zgłoszenie szkody
⇒ 2. Zgłoszenie szkody osobowej
⇒ 3. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzania danych osobowych RODO
Skip to content