ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

WAŻNE INFORMACJE:

W przypadku występowania do zarządcy drogi z wnioskiem o odszkodowanie (roszczeniem) należy złożyć je pisemnie
do Zarządu Dróg Powiatowych (w przypadku dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego), który winien zawierać:
  • adres korespondencyjny poszkodowanego
  • opis zdarzenia (ulica, data, godzina, kierunek jazdy, przyczyna zdarzenia, uszkodzenia w pojeździe, czy była policja na miejscu zdarzenia i spisała protokół, inni świadkowie, inne okoliczności zdarzenia)
  • dane pojazdu (marka i model, numer rejestracyjny)
  • posiadane fotografie miejsca zdarzenia lub szkic miejsca zdarzenia (dokładny szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia z dowiązaniem się do punktów stałych typu lampy uliczne, numery posesji, słupki drogowe, szkic jest niezbędny do prowadzenia czynności wyjaśniających i ewentualnego wszczęcia procedury odszkodowawczej oraz wypłaty odszkodowania)
  • w przypadku pojazdów mechanicznych do wniosku należy dołączyć kserokopię (lub skan w przypadku e-mail) dowodu rejestracyjnego (obie strony) oraz ubezpieczenia OC, prawa jazdy, dowodu osobistego, notatki policyjnej

 

WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZŁOŻYĆ MOŻNA:

  • osobiście w kancelarii ZDP w Tarnowskich Górach
  • listownie na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry
  • pocztą elektroniczną na adres: zdp@zdp.tgory.pl

 

OBOWIĄZUJĄCE WNIOSKI DO POBRANIA:

⇒ 1. Zgłoszenie szkody komunikacyjnej
⇒ 2. Zgłoszenie szkody osobowej
Skip to content