ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Przebudowa DP 3224S ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach.

Przebudowa DP 3224S  ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach, której rozpoczęcie prac jest planowane na listopad 2023 roku będzie polegać na:

  • wymianie warstw bitumicznych jezdni,
  • pełnej wymianie konstrukcji drogi,
  • budowie ciągu pieszo rowerowego,
  • budowie zjazdów wraz z znajdującymi się pod nimi przepustami,
  • wykonanie odwodnienia drogi przez odtworzenie rowów otwartych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

Zakończenie prac przewidujemy w III kwartale 2025r.

Skip to content