ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Przebudowa DP 3224S ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach.

Przebudowa DP 3224S  ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach, której rozpoczęcie prac
jest planowane na listopad 2023 roku będzie polegać na:
– wymianie warstw bitumicznych jezdni,
– pełnej wymianie konstrukcji drogi,
– budowie ciągu pieszo rowerowego,
– budowie zjazdów wraz z znajdującymi się pod nimi przepustami,
– wykonanie odwodnienia drogi przez odtworzenie rowów otwartych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.
 Zakończenie prac przewidujemy w III kwartale 2025r.

 

 

Skip to content