zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Zmiana rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach od dnia 01 stycznia 2020r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

informuje, że z dniem 01.01.2020r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego.

Wpłaty kwot tytułem decyzji na zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym należy dokonać na konto:

13 1090 1186 0000 0001 4373 8088

SANTANDER BANK POLSKA S.A.