zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Zmiana rachunku bankowego w sprawie wpłat na wydanie zezwolenia kat. I – III na przejazd pojazdu nienormatywnego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje,

że z dniem 01.01.2020 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego.

Wpłaty kwot tytułem wydania zezwolenia kat. I – III przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na przejazd pojazdu nienormatywnego należy dokonać na konto:

13 1090 1186 0000 0001 4373 8088

SANTANDER BANK POLSKA S.A.