zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w sezonie zimowym 2018/2019 w podziale na zadania częściowe