zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie gmin Tarnowskie Góry oraz Zbrosławice z podziałem na zadania częściowe.