zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Gmina Zbrosławice

Numer drogi / mapa drogi
Długość drogi (m)
Klasa Odcinek między-węzłowy Długość ulicy na odcinku drogi (m)
Miejscowość, ulica w danym odcinku międzywęzłowym Przebieg odcinka wg systemu referencyjnego

objaśnienia: # – skrzyżowanie, gr. – granica, m. – miejscowość, gm. – gmina, pow. – powiat, woj. – województwo, DK – droga krajowa, DW – droga wojewódzka
2902S16265 G 5538006

5538011
795 Jasiona ul.Główna gr. gm. Tworóg (kier. Wojska) Jasiona # ul.Pyskowicka
5538011

5538012
1666 Jasiona ul.Główna Jasiona # ul.Pyskowicka m.Księży Las
1900 Księży Las ul.Jasionowa m.Jasiona Księży Las # ul.Wiejska
5538012

5538013
154 Księży Las ul.Wiejska Księży Las # ul.Jasionowa Księży Las # ul.Tylna
5538013

5638002
2941 Księży Las ul.Wiejska Księży Las # ul.Tylna m.Kamieniec
1622 Kamieniec ul.Wiejska m.Księży Las Kamieniec # ul.Tarnogórska
5638005

5638010
236 Kamieniec ul.Gliwicka Kamieniec # ul.Tarnogórska Kamieniec droga bez nazwy
5638010

5638006
289 Kamieniec ul.Gliwicka Kamieniec droga bez nazwy m.Boniowice
455 Boniowice ul.Gliwicka m.Kamieniec Boniowice # DK 94 (ul.Bytomska)
5638006

5638007
1344 Boniowice ul.Gliwicka Boniowice # DK 94 (ul.Bytomska) m.Ziemięcice
1773 Świętoszowice ul.Gliwicka m.Boniowice Świętoszowice # ul.Mikulczycka
5638007

5638008
1208 Świętoszowice ul.Gliwicka Świętoszowice # ul.Mikulczycka Przezchlebie # droga bez nazwy
5638008

5638009
1882 Szałsza ul.Ziemięcicka Przezchlebie # droga bez nazwy Szałsza # DK 78 (ul.Tarnogórska)
2904S

2509 Z 5537023

5538014
1569 Kopienica ul.Strażacka gr. pow. gliwickiego (kier. Zacharzowice, droga w kier. DW 901) Kopienica # ul.1-go Maja
940 Kopienica ul.1-go Maja Kopienica # ul.Strażacka Łubie # ul.Pyskowicka
2905S

7176 G 5538007

5538011
817 Jasiona ul.Pyskowicka gr. gm. Tworóg (kier. Połomia) Jasiona # ul.Główna
5538011

5538015
1717 Jasiona ul.Pyskowicka Jasiona # ul.Główna m.Łubie
1377 Łubie ul.Pyskowicka m.Jasiona Łubie # ul.Długa
5538015

5538014
116 Łubie ul.Pyskowicka Łubie # ul.Długa Kopienica # ul.1-go Maja
5538014

5538003
3149 Łubie ul.Pyskowicka Kopienica # ul.1-go Maja gr. pow. gliwickiego (kier. Pyskowice)
3215S

10545 Z 5538010

5539009
3251 Miedary ul.1-go Maja gr. gm. Tworóg (kier. Połomia) Miedary # ul.Główna
5539009

5539008
303 Miedary ul.Główna Miedary # ul.1-go Maja Miedary # ul.Dworcowa
5539008

5539007
894 Miedary ul.Główna Miedary # ul.Dworcowa m.Wilkowice
1015 Wilkowice ul.Główna m.Miedary Wilkowice # ul.Księżoleśna
5539007

5539003
535 Wilkowice ul.Główna Wilkowice # ul.Księżoleśna m.Zbrosławice
683 Zbrosławice ul.Wieczorka m.Wilkowice Zbrosławice # ul.Wolności
5539004

5539010
1888 Ptakowice ul.Reptowska Zbrosławice # ul.Wolności Ptakowice # ul.Wyzwolenia
5539010

5539002
403 Ptakowice ul.Wyzwolenia Ptakowice # ul.Reptowska Ptakowice # ul.Górnicka
5539002

5639002
1573 Ptakowice ul.Górnicka Ptakowice # ul.Wyzwolenia gr. pow. Bytom (Górniki), droga w kier. DK 11
3216S

3271 Z 5538015

5538013
1707 Łubie ul.Długa Łubie # ul.Pyskowicka m.Księży Las
1564 Księży Las ul.Tylna m.Łubie Ksieży Las # ul.Wiejska
3217S

4316 Z 5538012

5539007
1865 Księży Las ul.Wiejska Księży Las # ul.Jasionowa m.Wilkowice
2451 Wilkowice ul.Księżoleśna m.Księży Las Wilkowice # ul.Główna
3218S

3779 L 5539008

5539005
603 Miedary ul.Dworcowa Miedary # ul.Główna m.Laryszów
844 Laryszów ul.Bohaterów Westerplatte m.Miedary Laryszów # ul.Wolności / Tarnowskie Góry # ul.Laryszowska
2332 Laryszów ul.Wolności Laryszów # ul.Bohaterów Westerplatte / Tarnowskie Góry # ul.Laryszowska Zbrosławice # ul.Wolności
3219S

2422 G 5638012

5638005
1551 Karchowice ul.Polna Karchowice # DK 94 (ul.Bytomska) m.Kamieniec
871 Kamieniec ul.Polna m.Karchowice Kamieniec # ul.Tarnogórska / ul. Gliwicka
3220S

2445 L 5539001

5539002
1116 Zbrosławice ul.Oświęcimska Zbrosławice # ul.Wolności m.Ptakowice
1329 Ptakowice ul.Wyzwolenia m.Zbrosławice Ptakowice # ul.Górnicka
3221S

1173 Z 5539010 5539011 1173 Ptakowice ul.Reptowska Ptakowice # ul.Wyzwolenia gr. gm. Tarnowskie Góry (Repty) 
3222S

3525 Z 5639001

5639003
1811 Zbrosławice ul.Mickiewicza Zbrosławice # ul.Wolności m.Wieszowa
1714 Wieszowa ul.Mickiewicza m.Zbrosławice Wieszowa # DK 94 (ul.Bytomska)
3223S

4318 L 5638013

5638014
1185 Zawada ul.Wiejska Zawada # ul.Łąkowa m.Karchowice – Wygiełzów
1105 Karchwice-Wygiełzów ul.Wiejska m.Zawada m.Ziemięcice
2028 Przezchlebie ul.Jelinia m.Karchowice – Wygiełzów Przezchlebie # ul.Mikulczycka
3224S

6693 Z 5638015

5638016
1102 Przezchlebie ul.Mikulczycka gr. pow. gliwickiego (kier. Czechowice) Przezchlebie # ul.Dworcowa
5638016

5638014
674 Przezchlebie ul.Mikulczycka Przezchlebie # ul.Dworcowa m.Ziemięcice
465 Ziemięcice ul.Mikulczycka m.Przezchlebie Przezchlebie # ul.Jelinia
5638014

5638007
1687 Ziemięcice ul.Mikulczycka Przezchlebie # ul.Jelinia Świętoszowice # ul.Gliwicka
5638007

5638017
2765 Świętoszowice ul.Mikulczycka Świętoszowice # ul.Gliwicka Czekanów # DK 78 (ul.Gliwicka)
3225S

3932 L 5638016

5638008
1310 Przezchlebie ul.Dworcowa Przezchlebie # ul.Mikulczycka Przezchlebie zatoka autobusowa
2622 Przezchlebie droga bez nazwy Przezchlebie zatoka autobusowa # Świętoszowice – Szałsza
3228S

1417 D 5638010

5638011
1417 Kamieniec droga bez nazwy Kamieniec # ul.Gliwicka Kamieniec – dworzec PKP
3233S

1306 L 5639004

5638004
1306 Wieszowa ul.Dworcowa Wieszowa # DK 94 (ul.Bytomska) Wieszowa – dworzec PKP
3239S

1643 Z 5539012

5539009
1067 Miedary ul.Tarnogórska gr. gm. Tarnowskie Góry (Rybna)  Miedary # ul.Główna / ul.Kasztanowa
576 Miedary ul.Główna Miedary # ul.Tarnogórska / ul.Kasztanowa Miedary # ul.1-go Maja
3275S

6976 G 5539006

5539005
891 Zbrosławice ul.Wolności gr. gm. Tarnowskie Góry (Stare Tarnowice)  Laryszów # ul.Wolności
5539005

5539004
670 Zbrosławice ul.Wolności Laryszów # ul.Wolności Ptakowice # ul.Reptowska
5539004

5539003
75 Zbrosławice ul.Wolności Ptakowice # ul.Reptowska Zbrosławice # ul.Wieczorka
5539003

5539001
1602 Zbrosławice ul.Wolności Zbrosławice # ul.Wieczorka Zbrosławice # ul.Oświęcimska
5539001

5639001
304 Zbrosławice ul.Wolności Zbrosławice # ul.Oświęcimska Zbrosławice # ul.Mickiewicza
5639001

5638002
2093 Zbrosławice ul.Wolności Zbrosławice # ul.Mickiewicza m.Kamieniec
1251 Kamieniec ul.Tarnogórska m.Zbrosławice Kamieniec # ul.Wiejska
5638002

5638005
90 Kamieniec ul.Tarnogórska Kamieniec # ul.Wiejska Kamieniec # ul.Gliwicka / ul.Polna