zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Gmina Tworóg

Numer drogi / mapa drogi Długość drogi (m) Klasa Odcinek między-węzłowy Długość ulicy na odcinku drogi (m) Miejscowość, ulica w danym odcinku międzywęzłowym Przebieg odcinka wg systemu referencyjnego
objaśnienia: # – skrzyżowanie, gr. – granica, m. – miejscowość, gm. – gmina, pow. – powiat, woj. – województwo, DK – droga krajowa, DW – droga wojewódzka
2352S
7491 Z 5439008
5439007
2566 Mikołeska ul.Kaletańska gr. pow. lublinieckiego, kier. Kalety m.Boruszowice
3370 Boruszowice ul.Kaletańska m.Mikołeska Boruszowice # ul.Traugutta
612 Boruszowice ul.Traugutta Boruszowice # ul.Kaletańska Boruszowice # ul.Armii Krajowej
5439007
5439006
943 Boruszowice ul.Armii Krajowej Boruszowice # ul.Traugutta Boruszowice # DK 11 (ul.Słowiańska)
2901S
5565 Z 5438007
5438009
622 Świniowice ul.Wiejska gr. pow. gliwickiego (kier. Wielowieś) Świniowice # ul.Młyńska / ul.Szkolna
5438009
5438003
745 Świniowice ul.Wiejska Świniowice # ul.Młyńska / ul.Szkolna Świniowice # ul.Strażacka
1770 Świniowice ul.Strażacka Świniowice # ul.Wiejska m.Tworóg
2428 Tworóg ul.Świniowicka m.Świniowice Tworóg # DK 11 (ul.Lubliniecka / ul. Tarnogórska)
2902S
2799 G 5538001
5538004
1090 Wojska ul.Powstańców Śląskich gr. pow. gliwickiego (kier. Wielowieś) Wojska # ul.Zakładowa / ul.Kolonia Ameryka
5538004
5538005
524 Wojska ul.Powstańców Śląskich Wojska # ul.Zakładowa / ul.Kolonia Ameryka Wojska # ul.Szkolna
5538005
5538006
1185 Wojska ul.Szkolna Wojska # ul.Powstańców Śląskich gr. gm. Zbrosławice (kier. Jasiona)
2903S
1778 Z 5538002
5538004
1778 Wojska ul.Kolonia Ameryka gr. pow. gliwickiego (kier. DW 901, Błażejowice) Wojska # ul.Powstańców Śląskich
2905S
5951 G 5538012
5438009
1434 Brynek ul.Pyskowicka Brynek # DK 11 (ul.Tarnogórska) m.Połomia
2392 Połomia ul.Pyskowicka m.Brynek Połomia # ul.Bytomska
5538009
5538008
264 Połomia ul.Pyskowicka Połomia # ul.Bytomska Połomia # ul.Słoneczna
5538008
5538007
1861 Połomia ul.Pyskowicka Połomia # ul.Słoneczna gr. gm. Zbrosławice (kier. Jasiona)
3209S
5159 L 5438001
5439005
866 Tworóg ul.Powstańców Śląskich Tworóg # DW 907 (ul.Kościuszki) m.Nowa Wieś Tworoska
3015 Nowa Wieś Tworoska ul.Wiejska m.Tworóg m.Brynek
949 Brynek ul.Cegielnia m.Nowa Wieś Tworoska Brynek # DK 11 (ul.Tarnogórska / ul.Słowiańska)
5439005
5439003
329 Brynek ul.Dworcowa Brynek # DK 11 (ul.Tarnogórska / ul.Słowiańska) Brynek – przejazd kolejowy
3211S
4959 L 5438011
5438009
1132 Świniowice ul.Młyńska gr. pow. gliwickiego (kier. DW 907) Świniowice # ul.Wiejska
5438009
5538004
2139 Świniowice ul.Szkolna Świniowice # ul.Wiejska m.Wojska
1688 Wojska ul.Zakładowa m.Świniowice Wojska # ul.Powstańców Śląskich
3212S
2912 Z 5538005
5538008
1810 Wojska ul.Powstańców Śląskich Wojska # ul.Szkolna m.Połomia
1102 Połomia ul.Słoneczna m.Wojska Połomia # ul. Pyskowicka
3214S
142 L 5439007
5439010
142 Boruszowice ul.Traugutta Boruszowice # ul.Armii Krajowej gr. gm. Tarnowskie Góry (Pniowiec)
3215S
2749 Z 5538009
5538010
2749 Połomia ul.Bytomska Połomia # ul.Pyskowicka gr. gm. Zbrosławice (kier. Miedary)
3235S
4390 G 5438008
5438010
2123 Koty ul.Potępska gr. gm. Krupski Młyn (kier. Potępa) Koty # ul.Topolowa
1360 Koty ul.Tarnogórska Koty # ul.Topolowa m.Tworóg
907 Tworóg ul.Kotowska m.Koty Tworóg # DK 11 (ul.Lubliniecka)