zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Gmina Tarnowskie Góry

Numer drogi / mapa drogi
Długość drogi (m)
Klasa Odcinek między-węzłowy Długość ulicy na odcinku drogi (m)
Miejscowość, ulica w danym odcinku międzywęzłowym Przebieg odcinka wg systemu referencyjnego

objaśnienia: # – skrzyżowanie, gr. – granica, m. – miejscowość, gm. – gmina, pow. – powiat, woj. – województwo, DK – droga krajowa, DW – droga wojewódzka
3214S

5077 L 5439010

5539051
3093 Tarnowskie Góry ul.Jagodowa gr. gm. Tworóg (Boruszowice) Tarnowskie Góry # ul.Edukacji Narodowej
5539051

5539053
1984 Tarnowskie Góry ul.Jagodowa Tarnowskie Góry # ul.Edukacji Narodowej Tarnowskie Góry # ul.Chemików
3221S

1810 Z 5539011

5539027
810 Tarnowskie Góry ul.Witosa gr. gm. Zbrosławice (Ptakowice) Tarnowskie Góry # ul.Repecka
5539027

5539032
1000 Tarnowskie Góry ul.Witosa Tarnowskie Góry # ul.Repecka Tarnowskie Góry # DK 78 (ul.Gliwicka)
3239S

2502 Z 5539052

5539021
74 Tarnowskie Góry ul.Powstańców Warszawskich Tarnowskie Góry # DK 11 (ul.Zagórska) Tarnowskie Góry # ul.Starowapienna
5539021

5539012
2428 Tarnowskie Góry ul.Powstańców Warszawskich Tarnowskie Góry # ul.Starowapienna gr. gm. Zbrosławice (Miedary)
3271S

1268 Z 5540001

5539049
1268 Tarnowskie Góry ul.Radzionkowska gr. gm. Radzionków Tarnowskie Góry # DK 11 (ul.Korola)
3274S

814 G 5539048

5539047
814 Tarnowskie Góry ul.Gliwicka Tarnowskie Góry # DK 11 (Obwodnica) Tarnowskie Góry # ul.Legionów / ul.Wyszyńskiego
3275S

5284 G 5539018

5539035
138 Tarnowskie Góry ul.Legionów Tarnowskie Góry – rondo im.Blachnickiego (# ul.Bytomska) Tarnowskie Góry # ul.Karłuszowiec
5539035

5539054
276 Tarnowskie Góry ul.Legionów Tarnowskie Góry # ul.Karłuszowiec Tarnowskie Góry # ul.Górnicza
5539054

5539047
300 Tarnowskie Góry ul.Legionów Tarnowskie Góry # ul.Górnicza Tarnowskie Góry # ul.Gliwicka
5539047

5539029
234 Tarnowskie Góry ul.Wyszyńskiego Tarnowskie Góry # ul.Gliwicka Tarnowskie Góry # ul.Wyspiańskiego
5539029

5539046
899 Tarnowskie Góry ul.Wyszyńskiego Tarnowskie Góry # ul.Wyspiańskiego Tarnowskie Góry # DK 11 (Obwodnica)
5539046

5539024
448 Tarnowskie Góry ul.Wyszyńskiego Tarnowskie Góry # DK 11 (Obwodnica) Tarnowskie Góry # Al.Jana Pawła II
5539024

5539026
512 Tarnowskie Góry ul.Wyszyńskiego Tarnowskie Góry # Al.Jana Pawła II Tarnowskie Góry # ul.Repecka
5539026

5539025
235 Tarnowskie Góry ul.Wyszyńskiego Tarnowskie Góry # ul.Repecka Tarnowskie Góry # ul.Janasa
5539025 5539006
75 Tarnowskie Góry ul.Wyszyńskiego Tarnowskie Góry # ul.Janasa Tarnowskie Góry # ul.Niedziałkowskiego
2167 Tarnowskie Góry ul.Pyskowicka Tarnowskie Góry # ul.Niedziałkowskiego gr. gm. Zbrosławice
3276S

1622 G 5539019

5539018
1073 Tarnowskie Góry ul.Bytomska Tarnowskie Góry # DK 78 (Obwodnica) Tarnowskie Góry – rondo im.Blachnickiego (# ul.Legionów)
5539018

5539015
365 Tarnowskie Góry ul.Bytomska Tarnowskie Góry – rondo im.Blachnickiego (# ul.Legionów) Tarnowskie Góry # ul.Krakowska
184 Tarnowskie Góry ul.Piłsudskiego Tarnowskie Góry # ul.Krakowska Tarnowskie Góry – rondo im.Ranoszka
3278S

2162 G 5539015

5539050
140 Tarnowskie Góry ul.Piłsudskiego Tarnowskie Góry – rondo im.Ranoszka Tarnowskie Góry # ul.Częstochowska (dr.gminna)
246 Tarnowskie Góry ul.Pokoju Tarnowskie Góry # ul.Częstochowska (dr.gminna) Tarnowskie Góry # ul.Styczyńskiego
5539050

5540024
166 Tarnowskie Góry ul.Pokoju Tarnowskie Góry # ul.Styczyńskiego Tarnowskie Góry # ul.Częstochowska (dr.gminna)
1610 Tarnowskie Góry ul.Częstochowska Tarnowskie Góry # ul.Częstochowska (dr.gminna) Tarnowskie Góry # DW 908 (Obwodnica)
3280S

1943 G 5539015

5539016
604 Tarnowskie Góry ul.Sobieskiego Tarnowskie Góry – rondo im.Ranoszka Tarnowskie Góry # ul.Opolska gminna
51 Tarnowskie Góry ul.Opolska Tarnowskie Góry # ul.Opolska gminna Tarnowskie Góry # ul.Powstańców Śląskich
5539016

5539028
161 Tarnowskie Góry ul.Opolska Tarnowskie Góry # ul.Powstańców Śląskich Tarnowskie Góry # ul.Wyspiańskiego
5539028

5539017
1127 Tarnowskie Góry ul.Opolska Tarnowskie Góry # ul.Wyspiańskiego Tarnowskie Góry # DK 11 (Obwodnica / ul.Zagórska)
3282S

1631 G 5539015

5540008
1631 Tarnowskie Góry ul.Nakielska Tarnowskie Góry – rondo im.Ranoszka Tarnowskie Góry # DK 78 (Obwodnica / ul.Główna)
3285S

386 Z 5539500

5539030
386 Tarnowskie Góry ul.Płonki Tarnowskie Góry # DK 11 (ul.Zagórska) Tarnowskie Góry # ul.Kościelna
3287S

2660 Z 5539045

5539051

 
495 Tarnowskie Góry ul.Górna Tarnowskie Góry # ul.Kościelna Tarnowskie Góry # ul.Armii Krajowej
1409 Tarnowskie Góry ul.Armii Krajowej Tarnowskie Góry # ul.Górna Tarnowskie Góry # ul.Zakładowa
756 Tarnowskie Góry ul.Edukacji Narodowej Tarnowskie Góry # ul.Zakładowa Tarnowskie Góry # ul.Jagodowa
3290S

7229 Z 5539015

5539042
323 Tarnowskie Góry ul.Sienkiewicza Tarnowskie Góry – rondo im.Ranoszka Tarnowskie Góry # ul.Powstańców Śląskich / ul.Styczyńskiego
5539042 5539041 90 Tarnowskie Góry ul.Sienkiewicza Tarnowskie Góry # ul.Powstańców Śląskich / ul.Styczyńskiego Tarnowskie Góry # ul.Kościuszki
5539041 5539043 187 Tarnowskie Góry ul.Sienkiewicza Tarnowskie Góry # ul.Kościuszki Tarnowskie Góry # ul.Bohaterów Monte Casino
5539043 5539014
685 Tarnowskie Góry ul.Sienkiewicza Tarnowskie Góry # ul.Bohaterów Monte Casino Tarnowskie Góry # ul.Kolejowa
450 Tarnowskie Góry ul.Czarnohucka Tarnowskie Góry # ul.Kolejowa Tarnowskie Góry # ul.Słowackiego
5539014 5539044 1242 Tarnowskie Góry ul.Grzybowa Tarnowskie Góry # ul.Słowackiego Tarnowskie Góry # ul.Grodzka
5539044 5539031 3445 Tarnowskie Góry ul.Grzybowa Tarnowskie Góry # ul.Grodzka Tarnowskie Góry # ul.Komuny Paryskiej
5539031 5539030 495 Tarnowskie Góry ul.Kościelna Tarnowskie Góry # ul.Komuny Paryskiej Tarnowskie Góry # ul.Płonki
5539030 5539045 312 Tarnowskie Góry ul.Kościelna Tarnowskie Góry # ul.Płonki Tarnowskie Góry # ul.Górna
3291S

1764 Z 5539043 5539039 384 Tarnowskie Góry ul.Bohaterów Monte Casino Tarnowskie Góry # ul.Sienkiewicza Tarnowskie Góry # ul.Mickiewicza
5539039 5539034
92 Tarnowskie Góry ul.Bohaterów Monte Casino Tarnowskie Góry # ul.Mickiewicza Tarnowskie Góry # ul.Graniczna
39 Tarnowskie Góry ul.Klonowa Tarnowskie Góry # ul.Graniczna Tarnowskie Góry # ul.Kasztanowa
289 Tarnowskie Góry ul.Kasztanowa Tarnowskie Góry # ul.Klonowa Tarnowskie Góry ul.Skłodowskiej-Curie
5539034 5539033 286 Tarnowskie Góry ul.Skłodowskiej-Curie Tarnowskie Góry # ul.Kasztanowa Tarnowskie Góry # ul.Kolejowa
5539033 5539013 348 Tarnowskie Góry ul.Grodzka Tarnowskie Góry # ul.Kolejowa Tarnowskie Góry # ul.Słowackiego
5539013 5539044 326 Tarnowskie Góry ul.Grodzka Tarnowskie Góry # ul.Słowackiego Tarnowskie Góry # ul.Grzybowa
3292S

753 L 5539040 5539038 496 Tarnowskie Góry ul.Kościuszki Tarnowskie Góry # ul.Hallera Tarnowskie Góry # ul.Mickiewicza
5539038 5539041 257 Tarnowskie Góry ul.Kościuszki Tarnowskie Góry # ul.Mickiewicza Tarnowskie Góry # ul.Sienkiewicza
3296S

866 L 5539013 5539014 866 Tarnowskie Góry ul.Słowackiego Tarnowskie Góry # ul.Grodzka Tarnowskie Góry # ul.Grzybowa / ul.Czarnohucka
3298S

755 L 5539037 5539038 290 Tarnowskie Góry ul.Mickiewicza Tarnowskie Góry # ul.Powstańców Śląskich Tarnowskie Góry # ul.Kościuszki
5539038 5539039 465 Tarnowskie Góry ul.Mickiewicza Tarnowskie Góry # ul.Kościuszki Tarnowskie Góry # ul.Bohaterów Monte Casino
3299S

888 Z 5539050 5539042 272 Tarnowskie Góry ul.Styczyńskiego Tarnowskie Góry # ul.Pokoju Tarnowskie Góry # ul.Sienkiewicza
5539042 5539037 328 Tarnowskie Góry ul.Powstańców Śląskich Tarnowskie Góry # ul.Sienkiewicza Tarnowskie Góry # ul.Mickiewicza
5539037 5539016 288 Tarnowskie Góry ul.Powstańców Śląskich Tarnowskie Góry # ul.Mickiewicza Tarnowskie Góry # ul.Opolska
3300S

226 L 5539035 5539036 226 Tarnowskie Góry ul.Karłuszowiec Tarnowskie Góry # ul.Legionów Tarnowskie Góry # ul.Lipowa
3301S

1589 L 5539054 5539055 973 Tarnowskie Góry ul.Górnicza Tarnowskie Góry # ul.Legionów Tarnowskie Góry # DK 11 / DK 78 (Obwodnica)
5539055 5539056 616 Tarnowskie Góry ul.Mała Tarnowskie Góry # DK 11 / DK 78 (Obwodnica) Tarnowskie Góry # ul.Nowa
3303S

525 Z 5539028 5539029 525 Tarnowskie Góry ul.Wyspiańskiego Tarnowskie Góry # ul.Opolska Tarnowskie Góry # ul.Wyszyńskiego
3305S

1074 Z 5639005 5639006 1074 Tarnowskie Góry ul.Żeromskiego Tarnowskie Góry # DK 78 (ul.Gliwicka) Tarnowskie Góry # ul.Sadowa
3306S

2327 Z 5539026 5539027 2327 Tarnowskie Góry ul.Repecka Tarnowskie Góry # ul.Wyszyńskiego Tarnowskie Góry # ul.Witosa
3307S

1017 Z 5539025 5539023 339 Tarnowskie Góry ul.Janasa Tarnowskie Góry # ul.Wyszyńskiego Tarnowskie Góry # Al.Jana Pawła II
5539023 5539022 678 Tarnowskie Góry ul.Janasa Tarnowskie Góry # Al.Jana Pawła II Tarnowskie Góry # ul.Sielanka
3308S

761 Z 5539023 5539024 761 Tarnowskie Góry Al.Jana Pawła II Tarnowskie Góry # ul.Janasa Tarnowskie Góry # ul.Wyszyńskiego
3309S

723 Z 5539022 5539020 723 Tarnowskie Góry ul.Starotarnowicka Tarnowskie Góry # ul.Sielanka Tarnowskie Góry # ul.Polarna
3310S

2573 Z 5539020 5539021
932 Tarnowskie Góry ul.Pastuszki Tarnowskie Góry # ul.Polarna Tarnowskie Góry # ul.Tuwima
1641 Tarnowskie Góry ul.Starowapienna Tarnowskie Góry # ul.Tuwima Tarnowskie Góry # ul.Powstańców Warszawskich