zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Gmina Świerklaniec

Numer drogi / mapa drogi Długość drogi (m) Klasa Odcinek między-węzłowy Długość ulicy na odcinku drogi (m) Miejscowość, ulica w danym odcinku międzywęzłowym Przebieg odcinka wg systemu referencyjnego
objaśnienia: # – skrzyżowanie, gr. – granica, m. – miejscowość, gm. – gmina, pow. – powiat, woj. – województwo, DK – droga krajowa, DW – droga wojewódzka
3241S
2675 Z 5540012
5540015
1126 Świerklaniec (Ostrożnica) – Miasteczko Śląskie (Brynica) droga bez nazwy Świerklaniec # DW 912 (Ostrożnica) # droga przez las w kier. DW 912, m.Świerklaniec
5540015
5540026
1549 Świerklaniec (Ostrożnica) – Miasteczko Śląskie (Brynica) droga bez nazwy # droga przez las w kier. DW 912, m.Świerklaniec gr.gm.Miasteczko Śląskie (Brynica)
3242S
5459 Z 5540006
5540018
3655 Nowe Chechło ul.Lasowicka Tarnowskie Góry # DW 908 (Obwodnica) Świerklaniec # ul.3-go Maja
5540018
5540011
1316 Świerklaniec ul.3-go Maja Nowe Chechło # ul.Lasowicka Świerklaniec # ul.Główna
488 Świerklaniec ul.Główna Świerklaniec # ul.3-go Maja Świerklaniec # DK 78 (ul.Tarnogórska)
3244S
2892 D 5540018
5540017
2142 Nowe Chechło – Miasteczko Śląskie (Brynica) droga bez nazwy przez las Nowe Chechło # ul.Lasowicka / Świerklaniec # ul.3-go Maja # DW 912
5540017
5540015
750 Nowe Chechło – Miasteczko Śląskie (Brynica) droga bez nazwy przez las # DW 912 # droga w kier.Brynicy
3245S
1809 G 5540007
5540005
1809 Świerklaniec ul.Parkowa Świerklaniec # DK 78 (ul.Tarnogórska) gr. pow. Piekary Śląskie (Kozłowa Góra)