zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Gmina Radzionków

Numer drogi / mapa drogi Długość drogi (m) Klasa Odcinek między-węzłowy Długość ulicy na odcinku drogi (m) Miejscowość, ulica w danym odcinku międzywęzłowym Przebieg odcinka wg systemu referencyjnego
objaśnienia: # – skrzyżowanie, gr. – granica, m. – miejscowość, gm. – gmina, pow. – powiat, woj. – województwo, DK – droga krajowa, DW – droga wojewódzka
3259S
3084 Z 5640009
5640010
1235 Radzionków ul.Kużaja Radzionków # ul.Schwallenberga / ul.Św.Wojciecha Radzionków # ul.Sikorskiego
5640010
5640013
1420 Radzionków ul.Nałkowskiej Radzionków # ul.Sikorskiego Radzionków # ul.Szybowa
5640013
5640014
429 Radzionków ul.Nałkowskiej Radzionków # ul.Szybowa gr. pow. Bytom
3261S
1702 Z 5640003
5640005
641 Radzionków ul.Św. Wojciecha Radzionków # ul.Knosały Radzionków # ul.Nakielska
5640005
5640001
1061 Radzionków ul.Św. Wojciecha Radzionków # ul.Nakielska Radzionków # DW 911 (ul.Jana Pawła II, ul.Bytomska), gr. pow. Piekary Śl.
3263S
139 Z 5640007
5640009
139 Radzionków ul.Schwallenberga Radzionków # ul.Szymały Radzionków # ul.Męczenników Oświęcimia / ul.Kużaja
3266S
864 Z 5640004
5640005
669 Radzionków ul.Norwida Radzionków # ul.Knosały Radzionków # ul.Nakielska / ul.Słowackiego
195 Radzionków ul.Nakielska Radzionków # ul.Słowackiego / ul.Norwida Radzionków # ul.Św. Wojciecha
3268S
418 L 5640013
5640012
418 Radzionków ul.Szybowa Radzionków # ul.Nałkowskiej gr. pow. Piekary Śląskie
3269S
766 Z 5640006
5640008
766 Radzionków ul.Długa Radzionków # ul.Śródmiejska / Szymały gr. pow. Bytom (kier. DK 11)
3270S
1094 Z 5640010
5640011
1094 Radzionków ul.Sikorskiego Radzionków # ul.Kużaja / ul.Nałkowskiej gr. pow. Bytom (kier. DK 11)
3271S
2326 Z 5640003
5640002
98 Radzionków ul.Knosały Radzionków # ul.Św.Wojciecha Radzionków # ul.Śródmiejska
5640002
5640004
242 Radzionków ul.Knosały Radzionków # ul.Śródmiejska Radzionków # ul.Norwida
5640004
5540001
1986 Radzionków ul.Knosały Radzionków # ul.Norwida gr. gm. Tarnowskie Góry (Bobrowniki)