zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Gmina Ożarowice

Numer drogi / mapa drogi
Długość drogi (m)
Klasa Odcinek między-węzłowy Długość ulicy na odcinku drogi (m)
Miejscowość, ulica w danym odcinku międzywęzłowym Przebieg odcinka wg systemu referencyjnego

objaśnienia: # – skrzyżowanie, gr. – granica, m. – miejscowość, gm. – gmina, pow. – powiat, woj. – województwo, DK – droga krajowa, DW – droga wojewódzka
3200S

2278 L 5541016

5540020
1381 Tąpkowice ul.Sobieskiego Tąpkowwice # DK 78 (ul.Zwycięstwa) m.Ossy
647 Ossy ul.Wyzwolenia m.Tąpkowice Ossy # ul.Mickiewicza
5540020

5540022
121 Ossy ul.Wyzwolenia Ossy # ul.Mickiewicza Ossy # ul.Jeziorna
5540022

5540023
129 Ossy ul.Wyzwolenia Ossy # ul.Jeziorna gr. pow. będzińskiego (kier. Wymysłów)
3201S

2069 L 5540020

5541015
990 Ossy ul.Mickiewicza Ossy # ul.Wyzwolenia Ossy # ul.Leśna
619 Ossy ul.Leśna Ossy # ul.Mickiewicza Ossy # ul.Podgórna
460 Ossy ul.Podgórna Ossy # ul.Leśna gr. pow. będzińskiego (kier. Podossy)
3202S

571 L 5541013 5541014 571 Tąpkowice ul.Chrobrego Tąpkowwice # DK 78 (ul.Zwycięstwa) gr. pow. będzińskiego (kier. Podtąpkowice)
3203S

4929 Z 5541011

5541008
1202 Zendek ul.Główna Zendek # ul.Główna Zendek # ul.Główna (koniec zabudowań)
1998 Ożarowice ul.Dworcowa Zendek # ul.Główna (koniec zabudowań) Ożarowice # ul.Tarnogórska / ul.Szczotki
5541008

5541010
1729 Ożarowice ul.Dworcowa Ożarowice # ul.Tarnogórska / ul.Szczotki gr. pow. będzińskiego (kier. DK 78)
3204S

581 L 5541020

5541027
581 Pyrzowice ul.Siedliska Pyrzowice # ul.Siedliska / ul.Transportowa gr. pow. będzińskiego (kier. DK 78)
3205S

381 L 5541020

5541019
381 Pyrzowice ul.Siedliska Pyrzowice # ul.Siedliska / ul.Transportowa gr. pow. będzińskiego (kier. Łubne)
3206S

787 L 5541022

5541024
787 Zendek Ostrowy droga bez nazwy Zendek # ul.Główna gr. pow. będzińskiego (kier. Zadzień)
3207S

2511 L 5541017

5541022
2416 Zendek ul.Główna (Ostrowy) Zendek # ul.Częstochowska Zendek # droga przez las na Zadzień
5541022

5541023
95 Zendek ul.Główna (Ostrowy) Zendek # droga przez las na Zadzień gr. pow. będzińskiego (droga przez las w kier. na Siewierz)
3208S

880 L 5441007

5441006
880 Zendek – Strąków droga bez nazwy Zendek # ul.Strąków gr. pow. będzińskiego (droga przez las w kier. na Zadzień)
3210S

8753 L 5541002

5541012
407 Ożarowice ul.Tarnogórska Ożarowice # ul.Tarnogórska (kier.Brynica) Ożarowice # ul.Podłączna
676 Ożarowice ul.Oparowa Ożarowice # ul.Podłączna Ożarowice # dr.gminna
2095 Ożarowice ul.Przysieki Ożarowice # dr.gminna Ożarowice # ul.Topolowa
5541012

5541011
240 Ożarowice ul.Topolowa Ożarowice # ul.Topolowa Ożarowice # ul.Topolowa (koniec zabudowań)
1288 Ożarowice – Zendek droga bez nazwy Ożarowice # ul.Topolowa (koniec zabudowań) Zendek # ul.Główna (koniec zabudowań)
180 Zendek ul.Główna Zendek # ul.Główna (koniec zabudowań) Zendek # ul.Główna
5541011

5541017
2313 Zendek ul.Główna Zendek # ul.Główna Zendek # ul.Częstochowska
5541017

5441004
1024 Zendek ul.Częstochowska Zendek # ul.Główna Zendek # droga na Strąków
5441004

5441500
530 Zendek droga bez nazwy Zendek # droga na Strąków gr. pow. myszkowskiego (kier. Cynków)
3236S

4476 L 5541025

5541007
1534 Tąpkowice ul.Jana Pawła II Tąpkowice # DK 78 (ul.Zwycięstwa) m.Ożarowice
1060 Ożarowice ul.Królewiec m.Tąpkowice Ożarowice # ul.Tarnogórska
5541007

5541012
1882 Ożarowice ul.Topolowa Ożarowice # ul.Tarnogórska Ożarowice # ul.Przysieki
3238S

3223 L 5441004

5441007
2221 Zendek – Strąków droga bez nazwy Zendek # ul.Częstochowska Zendek # droga przez las w kier. na Zadzień
5441007

5442001
1002 Zendek ul.Strąków Zendek # droga przez las w kier. na Zadzień gr. pow. będzińskiego (droga przez las w kier. Brudzowice)
3241S

5466 Z 5540025

5541002
411 Ożarowice ul.Tarnogóska gr. gm. Miasteczko Śląskie (Brynica) Ożarowice ul.Tarnogórska (kier. ul.Oparowa)
5541002

5541007
2084 Ożarowice ul.Tarnogóska Ożarowice ul.Tarnogórska (kier. ul.Oparowa) Ożarowice # ul.Topolowa / ul.Królewiec
5541007

5541008
1119 Ożarowice ul.Tarnogóska Ożarowice # ul.Topolowa / ul.Królewiec Ożarowice # ul.Dworcowa
5541008

5541009
905 Ożarowice ul.Szczotki Ożarowice # ul.Dworcowa Ożarowice # ul.Towarowa
947 Pyrzowice ul.Klonowa Ożarowice # ul.Towarowa Pyrzowice # ul.Wolności